Кафедра міжнародних економічних відносин

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 305

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН відкрита на факультеті міжнародних відносин Львівського університету з 1.09.1994 р. на підставі рішення Вченої Ради Університету від 22.06.1994 р. Кафедра створена для підготовки студентів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини” та «Міжнародний бізнес» та аспірантів за спеціальністю “Міжнародні економічні відносини”.

На кафедрі відкриті такі спеціалізації: зовнішня торгівля, міжнародний менеджмент. У 1996-2000 кафедру очолював проф. Янків М.Д., з 2000 – проф. Грабинський І.М.

У 2015/16 навчальному році за спеціальностями кафедри здобували освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста або магістра 175 студентів; 5 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата наук працювали над дисертаційними дослідженнями.

На кафедрі працює науковий семінар та студентський наукових гурток.

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами – «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи» (Науковий керівник –проф. Грабинський І.М.) та «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного розвитку ЄС» (Науковий керівник – проф. Писаренко С.М.).

Кафедра періодично, що два роки, проводить міжнародну наукову конференцію «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях» (2011 р., 2013 р., 2015 р.).

         img_20160920_110750-01-01             img_20160920_110427-01-01             img_20160920_110930-01-01

Ecological and economic problems of international trade and investments Materials of Third International Scientific Conference_Lviv_October 20_21_2015

Cover_Ecological and economic problems of international trade and investments Materials of Third International Scientific Conference_Lviv_October 20_21_2015

img_20150624_115554_1

Випускники бакалаврату 2015 р. Нинішні магістранти.

Працівники кафедри, січень 2017 р.

Співробітники

завідувачГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайловичзавідувач
професорПИСАРЕНКО Світлана Марківнапрофесор
доцентГОРІН Наталія Вікторівнадоцент
доцентЄЛЕЙКО Ірина Василівнадоцент
доцентМОСКАЛИК Роман Ярославовичдоцент
доцентПЕХНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентПРИХОДЬКО Ірина Валеріївнадоцент
доцентУКРАЇНЕЦЬ Лілія Анатоліївнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДУНЬ Юрій Богударовичдоцент (сумісник)
доцентШАМБОРОВСЬКИЙ Григорій Олеговичдоцент
асистентОГІНОК Соломія Василівнаасистент
лаборантТРОФИМЧУК Анна Павлівналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

 1. Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246. Термін виконання: січень 2014 р. – грудень 2016 р.
 1. Тема «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції економічного розвитку ЄС». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0115U003956. Термін виконання: січень 2015 р. – грудень 2017 р.
 1. Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148. Термін виконання: січень 2010 р. – грудень 2014 р.
 1. Тема «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації світової економіки». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0111U008008. Термін виконання: січень 2011 р. – грудень 2013 р.
 1. Тема ДЕ-14Ф «Теоретичні засади виявлення та аналізу інноваційного чинника економічного зростання України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0108U000745. Термін виконання: січень 2008 р. – грудень 2010 р.

 

Дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук, підготовані на кафедрі міжнародних економічних відносин 

Прізвище, ініціали  

Науковий керівник

 

Тема дисертації
Українець Л.А. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. “Зовнішньоторговельна політика країн-членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку”
Шамборовський Г.О. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Соціально-економічна ефективність інтеграції країн ЦСЄ до ЄС”
Михайляк І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Макроекономічний аналіз трансформації зовнішньої торгівлі України в умовах євро інтеграційних процесів”
Черняга Л.П. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. “Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС”
Пінчук І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації світової економіки”
Федунь Ю.Б. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Політика  сталого еколого-економічного розвитку України в умовах інтеграції до ЄС”
Крутилко О.І. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. “Пряме іноземне інвестування в економіку країн Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції”
Марковська Г.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Інституційні механізми регулювання міжнародної трудової міграції в країнах-членах ЄС”
Гнатишин М.А. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Еколого-економічні наслідки лібералізації світової торгівлі для країн, що розвиваються”
Марковський І.О. Д. геогр.н., проф. Писаренко С.М. “Вплив інтеграційних стратегій на інноваційний розвиток країн-членів ЄС”
Тустанівський Б.О.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Зовнішньоторговельні відносини між Європейським Союзом та США”
Міхель Р.В.

 

Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Вплив соціально-ринкової економіки Німеччини на формування економічної системи ЄС”
Негрич О.І. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Мотиваційний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України”
Абумуфрех Мурад Махмуд Хасан Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Зовнішньоекономічні відносини України з країнами Перської затоки”
Приходько І.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Політико-економічні бар’єри на шляху інтеграції України до Європейського Союзу”
Кирилич Х.В. Д.е.н., проф. Грабинський І.М. “Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства”
Лесів М.М. К.е.н, доц.

Горін Н.В.

“Організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку сільських територій країн-членів Європейського Союзу”

Оголошення – Відкриті лекції експерта з Сингапуру Гарі Літ Йін Лунг

19.04.2017 | 15:55

У вівторок 25 квітня відбудеться серія відкритих лекцій експерта з Сингапуру Гарі Літ Йін Лунг (Gary Lit Ying Loong), директора і консультанта GL Training and Consultancy:
10:10 (ауд. 308, вул. Коперника, 3) – From Third World to First: Singapore’s Transformation Experience
13:30 (ауд. 205, вул. Січових Стрільців, 19) – Globalization and Deglobalization
Запрошуємо викладачів, аспірантів та студентів, учасникам будуть видані сертифікати.

Читати »

Міжкафедральний науковий семінар

07.02.2017 | 22:44

У понеділок 6 лютого 2017 року відбувся міжкафедральний науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів та кафедри міжнародних економічних відносин.
Доповідь за результатами дисертаційної роботи на тему “Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації” виголосила аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Любов Доскочинська, наковий керівник – доц. Лапчук Б.Ю.

Читати »

ОГОЛОШЕННЯ – Науковий семінар кафедри міжнародних економічних відносин 16.01.2017

15.01.2017 | 11:46

16 січня 2017 р. о 12.00 год. (ауд.306) в і д б у д е т ь с я НАУКОВИЙ СЕМІНАР КАФЕДРИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Д о п о в і д а ч і : ШИБА Оксана Андріївна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
НАУМЕНКО Клим Владиславович (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова)
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
В х і д  в і л ь н и й .
Науковий семінар кафедри...

Читати »

Зустріч із заступником Міністра економічного розвитку та торгівлі України Наталією Микольською

11.11.2016 | 18:35

Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі України, випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Микольська 7 листопада 2016 року зустрілася зі студентами факультету міжнародних відносин, юридичного та економічного факультетів.
Детальніше

Читати »

III міжнародна наукова конференція «Еколого-економічні проблеми в міжнародній торгівлі й інвестиціях»

05.11.2015 | 01:36

Кафедрою міжнародних економічних відносин у співпраці з кафедрою економічної теорії та міжнародних економічних відносин Великотирновського університетому ім. св. Кирила і св. Мефодія (Болгарія), Інститутом внутрішнього ринку, споживання і кон’юнктури (Польща) та Українською асоціацією економістів-міжнародників була проведена 20-21 жовтня 2015 року у м. Львові Третя Міжнародна наукова конференція «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ТА ІНВЕСТИЦІЯХ», у якій взяли участь 107 учасників, з яких 13 – закордонних із 8 зарубіжних країн – Болгарії, Білорусі, Вірменії, Польщі, Німеччини, Франції, США та Палестини.
На конференції...

Читати »