Основи наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Грабинський І. М.МВЕ-31

Опис курсу

Курс присвячений вивченню теоретичних основ науки міжна­родних економічних відносин, її місця в системі наук, методології та особливостей наукових досліджень з міжнародних економічних відносин, історії міжнародних економічних відносин.

Рекомендована література

1. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України.– 2017.– №2.– С.12–27.
2. Правила составления библиографического описания / Между¬вед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке СССР.– М.: Книга, 1986.– Ч.1: Книги и сериальные издания.– 528 с.
3. Про видавничу справу: Закон України // Урядовий кур’єр.– 2020, 19 липня.
4. International Standard ISO 690-2: Information and Documenta¬tion: Bibliografic References: Part 2. Electronic Documents or Parts Thereof: Additional Examples.– 2001.– [Cited 2001, 5 Jan.].– Available from: .
5. Li S., Crane N. Electronic Sources: APA Style of Citation.–2018.– [Cited 2018, 12 June].– Available from: .
6. Li S., Crane N. Electronic Sources: MLA Style of Citation.– 2016.– [Cited 2016, 12 June].– Available from: .

ДОДАТКОВА НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Англо-український словник з міжнародної економіки / Скла¬ли І.М.Грабинський та Б.Ю.Лапчук.– Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2001.- 52 с.
2. Левицький Ю.-М. Мови світу: Енциклопедичний довідник.– Львів: Місіонер, 2018.– 201 с.
3. Римські цифри // Математика в поняттях, означеннях і термі¬нах: У 2 ч. / За ред. Л.В.Сабініна.– К.: Рад. шк., 1986.– Ч.2.– С.216–217.
4. Abeceda řecká // Encyklopedie antiky / Věd. red. L.Svoboda.– Praha: Academia, 1994.– S.31–32.

Фахова література з тематики досліджень

Матеріали

Плани практичних занять

Силабус:

Завантажити силабус