Програма вступу в аспірантуру

Програма вступних іспитів з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 293 Міжнародне право для вступників до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури_293_міжнародне право

Додаткова інформація – на сторінці відділу аспірантури і докторантури