Програма вступу в аспірантуру

Програма вступного іспиту з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини

Програма вступного іспиту з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини

Програма вступного іспиту до аспірантури_293_міжнародне право

 

Додаткова інформація – на сторінці відділу аспірантури і докторантури