Аспірантура, докторантура

На факультеті міжнародних відносин здійснюється підготовка на денній і заочній формі навчання фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальностями:

  • 052 – політологія
  • 292 – міжнародні економічні відносини
  • 293 – міжнародне право

Термін навчання – 4 роки.
Навчання в аспірантурі проводиться з відривом (очна, стаціонар) і без відриву від виробництва (заочна).
Під час навчання аспіранти оволодівають методами наукового дослідження, складають кандидатські іспити та проводять наукові дослідження за обраним науковим напрямком дисертаційної роботи. В Україні кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови (на вибір), спеціальності (в залежності від спеціальності, за якою готується дисертація). Зараховані в аспірантуру з відривом від виробництва за державним замовленням одержують державну стипендію (аспіранти, зараховані за контрактом не мають права на отримання державної стипендії). Після закінчення терміну навчання аспіранти мають закінчити роботу над кандидатською дисертацією й подати її до захисту.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які можуть на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Детальна інформація на кафедрах факультету міжнародних відносин, а також у Відділі аспірантури та докторантури.

Контакти:
вул. Університетська, 1, кім. 210
Телефон: (+380 32) 2394773
http://aspirantura.lnu.edu.ua

========================================================================

Освітньо-наукові програми

========================================================================

Проєкти

Контактні дані для отримання пропозицій від стейкхолдерів:

========================================================================

Спеціальність 052 Політологія

Загальна інформація

Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка

Положення про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка

Правила прийому на навчання_052 «Політологія»

Навчальний план_очна форма

Навчальний план_заочна форма

ОПП_Аспірантура_2020

Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 052 «Політологія»

Перелік тем дисертаційних робіт аспірантів спеціальність 052 «Політологія»

Обговорення із роботодавцями програмних результатів передбачених освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в аспірантурі за спеціальністю 052 «Політологія» (Протокол № 7 засідання науково-методологічного семінару кафедр міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедри країнознавства і міжнародного туризму від 25 лютого 2020 р.)

План роботи науково-методологічного семінару викладачів та аспірантів кафедр міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин на 2019-2020 н.р.

Якісний склад групи забезпечення освітніх програм_факультет міжнародних відносин

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 – Політологія. Спеціалізація: Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_292_міжнародні_економічні_відносини

Спеціальність 293 Міжнародне право

Навчальні курси програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 293 – Міжнародне право

Анотації курсів можна завантажити тут: АНОТАЦІЇ_ПЕРЕЛІК_PhD_293_міжнародне право

========================================================================

Ухвала про приведення у відповідність шифрів

========================================================================

Перелік тем дисертаційних робіт аспірантів – Спеціальність 052 Політологія (2019-2020)

Теми дисертаційних досліджень – Спеціальність 292 МЕВ

Тематика дисертаційних досліджень – Спеціальність 293 Міжнародне право

Захищені дисертаційні дослідження за спеціальністю “міжнародне право”

========================================================================

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті відділу аспірантури та докторантури