Імплементація кращих практик кризового менеджменту в Україні

30.06.2024 | 13:42

Львівський національний університет імені Івана Франка став координатором проекту “Implementation of the Best Practices for Crisis Management in Ukraine”.

Міжнародний Вишеградський Фонд підтримав проектну заявку колективу кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій “Імплементація кращих практик кризового менеджменту в Україні” (Координатор проекту – канд. істор. наук, доцент, завідувач кафедри Олександр Кучик).

Метою проекту є вивчення кращих практик реалізації антикризового врядування в державах Вишеградської четвірки, що стало особливо актуальним у час загострення кризових ситуацій в умовах російської війни проти України. Проектом передбачено обмін досвідом у площині практичної діяльності в сфері антикризового врядування, ознайомлення з навчальними програмами підготовки фахівців з міжнародної безпеки та кризового менеджменту, обмін матеріалами та підготовка навчального посібника для студентів з дисципліни “Кризовий менеджмент”.

Партнерами проекту виступили Інститут міжнародних студій та безпеки Вроцлавського університету (Республіка Польща), . Жілінський університет (Словаччина), AMBIS Університет у Празі (Чеська Республіка).