Семінари

5.01.2018 – науковий семінар кафедри країнознавства і міжнародного туризму на тему «Система управління кордонами ЄС», доповідач – доц. Папіш Н.І.

27.12.2017 – науковий семінар кафедри країнознавства і міжнародного туризму на тему «Міграційна політика ЄС в умовах нових викликів та загроз», доповідач – доц. Краєвська О.А.

26.12.2017 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Чи можлива вербальна агресія без насильства і вербальне насильство без агресії?”, доповідач – доц. Оксана Гаврилів.

21.12.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного права на тему «Міжнародно-правова охорона дикої фауни», доповідач – асп. Гузь В.М. 

20.12.2017 – науковий семінар кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби на тему “Таємна дипломатія у зовнішній політиці Німеччини у 1871-1945 рр.“, доповідач – асп. Костюк Д.А.

20.12.2017 – науковий семінар кафедри європейського права на тему “Угода про асоціацію як інструмент правових реформ в Україні”, доповідач – проф. Микієвич М.М.

18.12.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи“, доповідач – асп. Грицишин А. Т.

6.12.2017 о 13:00 відбудеться засідання і науковий семінар кафедри країнознавства і міжнародного туризму на тему “Туризм як складова “м’якої сили” держави“, доповідач – проф. Зінько І.З.

29.11.2017 р. о 13:00 відбудеться засідання і науковий семінар кафедри країнознавства і міжнародного туризму на тему «Місцева демократія в Австрії», доповідач – проф. Антонюк Н.В.

23.11.2017 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Обговорення підручника “Міжнародні відносини: Теорія і практика” (Автори: доц. О. Зарума, доц. І. Бик, ас. Н. Дроф’як, ас. О. Толочко)“.

20.11.2017 – науково-методичний семінар кафедри міжнародних економічних відносин на тему “Eco-innovations policies under globalization”, доповідач – к.е.н., доцент Горін Н.В.

20.11.2017 – науковий семінар кафедри європейського права.

13.11.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Вплив діяльності транснаціональних банків на зовнішню заборгованість країн-реципієнтів“, доповідач – асп. Запотічна Р. А.

9.11.2017 – науковий семінар кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби на тему “Суперечливі тренди сучасного міжнародного розвитку“, доповідач – доц. Романюк Р.Й.

30.10.2017 – науково-методичний семінар кафедри міжнародних економічних відносин на тему “Problems and prospects of development of the Ukrainian Internet trade in the system of world e-commerce”, доповідач – асп. Крохіна А.В.

11.09.2017 – науково-методичний семінар кафедри міжнародних економічних відносин на тему «Науково-дослідна робота кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка (1994-2017)», доповідач – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, д.е.н., проф. Грабинський І.М.

4.05.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Job Creation by Finnish Firms“, доповідач – Матті Вірен, консультант департаменту монетарної політики та розвитку Банку Фінляндії.

25.04.2017 – науковий семінар кафедри іноземних мов, доповіді на тему “Образність висловлювань кандидатів у президенти США (на матеріалі передвиборчого дискурсу)“, доповідач – асистент кафедри Ірина Лосєва; “Метафора у сучасному англомовному дипломатичному дискурсі“, доповідач – доцент кафедри Наталія Кащишин.

14.03.2017 – науковий семінар кафедри іноземних мов, доповіді на тему “Адаптація як одна з умов іншомовних запозичень“, доповідач – асистент кафедри Галина Рабош; “Глобалізація та інновації: трансформація підходів до професійного розвитку викладача вищої школи“, доповідач – асистент кафедри Наталія Долінська.

24.02.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Докторські програми з економіки в європейських університетах“, доповідач – випускниця кафедри, Visiting Research Scholar у National Bureau of Economic Research (Нью-Йорк) Ірина Сабат.

6.02.2017 – міжкафедральний науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів та кафедри міжнародних економічних відносин, доповідач – аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Любов Доскочинська, тема доповіді: “Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації“.

20.01.2017 – Щорічна звітна наукова конференція викладачів факультету.

17.01.2017 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації“, доповідач – аспірант кафедри Любов Доскочинська.

16.01.2017 – науковий семінар кафедри міжнародних економічних відносин на тему “Вплив розвитку транспортної
інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу“, доповідач – Оксана Шиба (Львівський національний університет імені Івана Франка); “Інститути спільного інвестування в умовах глобальної фінансової нестабільності“, доповідач – Клим Науменко (Одеський національний університет імені І. Мечникова).

29.11.2016 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Оцінювання знань як мотиватор чи демотиватор для студентів?“, доповідачі – доцент кафедри Мар’яна Солтис, асистенти кафедри Марія Жила та Ірина Ничка.

7.06.2016 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів на тему “Too big to fall – is that true for the European banks?“, доповідач – Матті Вірен, консультант департаменту монетарної політики та розвитку Банку Фінляндії, професор Університету Турку.

26.04.2016 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Логосфера як один з центральних елементів формування мовної картини світу“, доповідач – завідувач кафедри Ігор Бик.

22.03.2016 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Властивості скорочень як фахових слів у газетному тексті“, доповідач – доцент кафедри Мар’яна Солтис.

5.02.2016 – Щорічна звітна наукова конференція викладачів факультету.

25.12.2015 – науковий семінар кафедри іноземних мов на тему “Германізми у львівському діалекті“, доповідач – доцент кафедри Оксана Гаврилів; “Структурно-семантична організація англомовної термінології юридичної психології“, доповідач – доцент кафедри Ростислав Дмитрасевич.

20.10.2015 – науковий семінар кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів, доповіді на тему “European integration in good and bad: experiences of a small open economy“, доповідач – консультант департаменту монетарної політики та розвитку Банку Фінляндії Матті Вірен; “Dynamic effect of integration of Central European countries to European Union“, доповідач – завідувач кафедри Юрій Біленко; “Institutional traps as an obstacle to the business development and functioning in Ukraine: quasi-integration with European institutions“, доповідач – доцент кафедри Ігор Гурняк.