Програма вступу в магістратуру

ВСТУПНА КАМПАНІЯ ЛНУ ІМ. ФРАНКА – ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ (2021)

Тести вступних фахових випробувань
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
у 2020 навчальному році

Спеціальності:

Міжнародні відносини МВ

Міжнародне право МП

Міжнародні економічні відносини і Міжнародний бізнес МЕ_МБ

Міжнародна інформація МІ

Країнознавство МК

Програми фахових вступних випробувань для здобуття ступеня магістра у ЛНУ імені Івана Франка на 2021 рік

http://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/intrel/

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов (2021)

Програма для магістрів 2021