Міжнародні наукові проєкти

Факультет міжнародних відносин був учасникам двох Темпус проектів (2012-2016):

Факультет міжнародних відносин брав участь у програмі міжнародних академічних обмінів ЄС “Еразмус Мундус за напрямом “Партнерство” (2007- 2016 рр.):

 • Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці для Білорусі, України та Молдови (Лот 6/7) (2007-2009)
 • Еразмус Мундус Напрям 2, Лот 7/8/5 – Партнерські проекти (Erasmus Mundus Action 2 – Partnerships, Lot 7/8/5)

Учасниками Проектів Еразмус Мундус БМУ-МІД та МІД від ФМВ з 2012 по 2016 рр. стали 32 особи. ФМВ прийняв на стажування та навчання 6 осіб.

 • У 2014 р. розпочалася нова програма Еразмус+, у якій передбачено продовження конкурсів проектів типу Темпус, Еразмус Мундус, Еразмус тощо, але під напрямами КА1 (Навчальна мобільність) та КА2 (Проекти співпраці) та додано проекти Жана Моне. Координатором проектів Еразмус+ у Львівському національному університеті імені Івана Франка є Оксана Краєвська, доцент кафедри країнознавства і міжнародного туризму ФМВ.
 • З 2015 року ФМВ є активним учасником проектів Еразмус+ КА 1, які передбачають академічну мобільність студентів, викладачів та адміністративних працівників. Протягом 2015-2018 рр. напрацювано більш ніш 50 двосторонніх угод Еразмус+ з провідними університетами Європейського Союзу. Більшість угод відкриті і для академічних мобільностей студентів та викладачів факультету міжнародних відносин.
 • На факультеті починається реалізація масштабного проекту – Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) (Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок). Європейськими партнерами проекту є: Університет м.Тарту (Естонія)- координатор проекту; Університет імені Адама Міцкевича в м. Познань (Польща); Лундський університет (Швеція); Університет імені Вітаутаса Великого (Литва). Українськими партнерами проекту є: Львівський національний університет імені Івана Франка – національний координатор; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Маріупольський державний університет (більше інформації на bbsr.at.ua).
 • У рамках угод з Шведським інститутом та Естонським інститутом на кафедрі іноземних мов працюють викладачі шведської та естонської мов – громадяни Швеції та Естонії. Викладачі кафедри активно займаються перекладацькою діяльністю: за 1992-2017 р.р. старший викладач Іваничук Н. Р. опублікувала 72 переклади художньої та публіцистичної літератури з норвезької, шведської, данської та німецької мов, доцент Кам’янець В. М. – 40 перекладів з німецької мови, серед яких фундаментальні наукові праці «Історія європейської ментальності» (автор Петер Пінцельбахер), «Україна між самовизначенням та окупацією: 1917-1922 р.р.» (автор Вольфрам Дорнік), «Тарас Шевченко і сучасна українська літературна мова: спроба гідної оцінки» (автор Міхаель Мозер), Кіцила Л. Ю. – 10 перекладів з чеської та на чеську мову, серед яких «Бесіди з Томашем Масариком» (автор – Карел Чапек), «За право людини бути собою» (автор – Вацлав Гавел), оповідання Юрія Винничка в збірнику «Україна, давай Україна».

Кафедра європейського права разом з кафедрою міжнародного права забезпечує

 • магістерську англомовну програму з Вільнюським університетом (Литва) “Міжнародне та європейське право“, по закінченню якої студенти отримують два дипломи – Львівського та Вільнюського університетів.
 • Кафедрою започатковано серію міжнародних конференцій “Європейське право сьогодні: наука, освіта, практика“.
 • Кафедра була і є учасником багатьох міжнародних проектів, зокрема у рамках Програм ТАСІС, Еразмус Європейського Союзу з проблем удосконалення викладання і дослідження права ЄС та порівняльного правознавства.
 • Кафедрою організовано і проведено ряд англомовних літніх шкіл з права ЄС, в яких викладали провідні професори з університетів м. Берлін, м. Мюнхен, м. Регенсбург (Німеччина), м. Варшава, м. Вроцлав (Польща), м. Лондон (Велика Британія), м. Оломоуц (Чехія), м. Маямі (США), м. Оттава (Канада) та ін.

Кафедра міжнародного права активно співпрацює з закордонними університетами. Її відвідують професори з університетів Берліну, Ляйпцігу, Лондона, Варшави, Кракова, Тарту з гостьовими лекціями з актуальних питань міжнародного права. Викладачі проходять індивідуальні науково-викладацькі стажування в університетах Берліну, Єни, Відня, Варшави, Кракова, Вільнюса, Вашингтона.

 • На основі плідної співпраці з Вільнюським університетом було відкрито унікальний проект – англомовну магістерську програму з міжнародного права та права Європейського Союзу. Випускники цієї програми отримують два дипломи: Львівського національного університету імені Івана Франка з освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” та Вільнюського університету з рівнем Master of Laws (LL.M)

Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин проходять стажування та читають лекції за кордоном, беруть участь у міжнародних конференціях. Зокрема кафедра співпрацює з Великотирновським університетом імені Св. Кирила і Св. Мефодія (Болгарія), Варшавським університетом наук про життя, Варшавською школою економіки, Варшавським, Вроцлавським, Ягеллонським та Жешівським університетами (Польща); Жилінським університетом (Словаччина); Університетом Алгарве (Португалія). Кафедра має тісну співпрацю з Школою міжнародних відносин Університету Джорджа Вашингтона (США) і бере участь в Програмі наукових обмінів імені Гелен та Вільяма Петрахів.

 • У співпраці з Великотирновським університетом імені Св. Кирила і Св. Мефодія, Варшавським університетом наук про життя та Інститутом дослідження ринку, споживання та бізнес-циклів (Варшава) кафедрою з 2011 р. проводяться періодичні (що два роки) міжнародні наукові конференції «Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі».

Кафедра економічного аналізу та фінансів підтримує наукові зв’язки з Єльським університетом (США), Центрально-Європейським університетом (Угорщина), дослідницькими підрозділами Світового банку, Сіднейським університетом (Австралія), Університетом Турку (Фінляндія), Варшавським університетом (Польща).

 • Кафедра отримала грант від AFP (Academic Fellowship Program), що адмініструється Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) для розвитку професійної підготовки викладачів, підготовки нових курсів, а також запрошення іноземних професорів для читання лекцій та участі в наукових семінарах кафедри.
 • На кафедрі проводились дослідження за спільним проектом з Університетом Лестера (Лондон, Великобританія) та Варшавським університетом (Польща) “Інкорпорація соціально-економічних індикаторів у VAR-моделювання економік нових незалежних держав“, фінансований Європейським Союзом ( INTAS 05-10000006-8440).
 • Викладачі кафедри беруть участь у міжнародному науковому проекті з дослідження корпоративної культури та етики серед представників бізнесу та студентства в Україні «Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine». Проект є спільною ініціативою Львівського національного університету імені Івана Франка, Університету Сент-Галлен (Швейцарія) та Університету Фрібург (Швейцарія).
 • З 2008 року при кафедрі міжнародного економічного аналізу і фінансів функціонує Центр інноваційних знань Світового банку, який забезпечує користування електронними ресурсами Групи світового банку, доступ до публікацій Банку та проведення наукових досліджень з проблем економічного розвитку, бібліотека з найновіших досліджень Світового банку в Україні.

Кафедра країнознавства і міжнародного туризму налагодила наукові та навчальні зв’язки зі спорідненими підрозділами університетів: Варшавського Інституту європеїстики, Інституту політології Опольського університету (Республіка Польща), факультетом політології Люблінського університету ім. Марії Складовської-Кюрі, з Канзаським університетом (США), Інститутом політології Університету Тарту (Естонія); Тбіліським державним університетом імені Івана Джугашвілі (Грузія).

TEMPUS-TACIS “Teaching European Law at the Universities of Ukraine”

Higher Education: Leadership for Progress

Commercial Diplomacy

Partnership of Lviv and Oregon (the USA) Universities

Ecology of the Baltic Sea

Peoples of the Baltic

“Sustainable Baltic Region” within the project “Baltic University”, which lets our students and staff to take part in different scientific conferences both in Ukraine and abroad

530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE

530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE (EUNEG)

Erasmus Mundus

Erasmus+ КА1 and КА2

Jean Monet Projects

Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP)

Master Program of International and European Law

Summer an Winter Scholls of International Law

AFP (Academic Fellowship Program) grant

Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine