Вибіркові курси

Тимчасове положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені Івана Франка»

Анотації дисциплін вільного вибору студента 2021

==============================================

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА 2021-2022

(цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ і ІІІ курсів)

 

3-й семестр (2-й курс)

Інтеграція України в європейський освітній простір (доц. Краєвська О.А.)

● Стратегії інвестицій на фінансових ринках (доц. Ємельянова Л.О.)

Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях (доц. Максимук А.О.)

Сучасні стратегії електронного бізнесу (доц. Українець Л.А.)

Актуальні проблеми співробітництва між Україною та ЄС (доц. Іваночко І.Б.)

● Міграційна політика ЄС (ас. Присяжний П.М.)

● Загальна теорія права (доц. Малига В.А.)

● Політика і право в міжнародних відносинах (проф. Репецький В.М.)

 

4-й семестр (2-й курс)

● Основи сталого розвитку (доц. Федунь О.В.)

Геополітика (доц. Романюк Н. А.)

● Неформальні методи сучасного фінансового бізнесу (доц. Лапчук Б.Ю.)

Економіка ЄС (доц. Кузенко Н.В.)

Внутрішній ринок ЄС (доц. Приходько І.В.)

Кроскультурний менеджмент (доц. Єлейко І.В.)

● Сталий розвиток і міжнародне право (доц. Земан І.І.)

● Правові засади європейської інтеграції (доц. Брацук І.З.)

● Інституційний механізм ЄС (доц. Федунь М. В.)

 

5-й семестр (3-й курс)

● Українська діаспора в міжнародних відносинах (доц. Шаленна Н.М.)

● Глобалізація і культурне розмаїття світу (доц. Зінько І.З.)

● Європейська інтеграція України (доц. Федунь О.В.)

● Маркетинг в електронній торгівлі (доц. Москалик Л.Р.)

● Європейська економічна політика (доц. Єлейко І.В.)

● Практика проведення ділових переговорів (доц. Пехник А.В.)

● Адвокатська практика (ас. Присяжний П.М.)

● Консульський захист громадян України за кордоном (проф. Репецький В.М.)

Лінгвокраїнознавство США (доц. Лучук О.М.)

 

6-й семестр (3-й курс)

Міжнародні конфлікти (доц. Іжнін І.І.)

Феномен гібридної війни (доц. Федина С.Р.)

Діаспора і національні меншини у зовнішній політиці країни (доц. Зінько І.З.)

● Прийняття інвестиційних рішень та біржові дані (доц. Максимук А.О.)

● Підприємництво та шахрайство (доц. Гурняк І.Л.)

Менеджмент міжнародних проектів (доц. Українець Л.А.)

Європейська політика сусідства (доц. Головко-Гавришева О.І.)

● Правові засади поводження з відходами (доц. Федунь М. В.)

● Міжнародне трудове право (доц. Столярський О.В.)

Комунікативні компетенції дипломата (доц. Кащишин Н.Є.)