Довузівська підготовка та післядипломна освіта

У 2012 році шляхом об’єднання Інституту післядипломної освіти та факультету доуніверситетської підготовки утворено Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. У структурі Центру доуніверситетської та сертифікаційної освіти (ЦДСО) є підготовчі курси, відділення педагогічної та сертифікаційної освіти.

З часу створення у 1957 році діяльність підготовчих курсів спрямована на підготовку абітурієнтів до вступу на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка та надання допомоги при виборі майбутньої спеціальності. У зв’язку з цим ЦДСО організовує Дні відкритих дверей на факультетах, в коледжах та Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, провадить профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних закладах, організовує для майбутніх абітурієнтів екскурсії в Університеті тощо. Слухачами підготовчих курсів ЦДСО є учні середніх шкіл, технікумів, ліцеїв, гімназій, а також ті, хто вже має середню освіту. Громадяни України, навчаючись на підготовчих курсах, мають можливість підвищити рівень знань зі шкільних дисциплін та підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. ЦДСО організовує також філії підготовчих курсів на базі загальноосвітніх середніх навчальних закладів, які мають укладені угоди про співпрацю з Університетом, у Львівській області та за її межами.

З 2012 року у складі ЦДСО успішно функціонує відділення педагогічної та сертифікаційної освіти, завданням якого є організація і проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх середніх навчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, а також організація проведення на базі Інституту із залученням викладачів профільних кафедр Університету навчальних курсів: з вивчення німецької, грецької, англійської, іспанської та польської мов; інформаційних технологій; перепідготовки з питань радіаційної безпеки; підготовки арбітражних керуючих. Це відділення також займається організацією стажування на кафедрах Університету викладачів ВНЗ України ІІІ-IV рівня акредитації.

Сьогодні Інститут структурно складається з чотирьох центрів: Центру післядипломної освіти, Центру доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти,  Центру міжнародної освіти та Центру неперервної освіти. Кожен з них має свою специфіку та унікальність. Для кращого забезпечення навчання слухачів в Інституті з 2006 року успішно функціонує Лабораторія інформаційних технологій та бібліотека з читальним залом. До навчального процесу в ІПО та ДП активно залучаються провідні викладачі базових факультетів та кафедр Університету та, в окремих випадках, інших вищих навчальних закладів. Особлива увага звертається на систематичне оновлення і вдосконалення навчальних планів та програм, які затверджуються базовими кафедрами та Вченими Радами профільних факультетів Університету.

Детальніша інформація:

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки