Рада роботодавців

Рада роботодавців факультету міжнародних відносин є консультативним органом, що складається з представників провідних компаній, державних установ, неурядових організацій та експертів у сфері міжнародних відносин.

Мета ради полягає у сприянні підвищенню якості освітніх програм через:

  • Надання рекомендацій щодо актуалізації навчальних планів відповідно до сучасних вимог ринку праці;
  • Співпрацю в організації практик, стажувань та тренінгів для студентів;
  • Участь у формуванні та вдосконаленні професійних навичок студентів через проведення лекцій, семінарів та воркшопів;
  • Сприяння працевлаштуванню випускників та залученню їх до провідних міжнародних проектів;
  • Забезпечення зворотного зв’язку щодо якості підготовки фахівців та виявлення потреб ринку праці.

Ця рада відіграє ключову роль у створенні ефективного зв’язку між освітою та професійною практикою, забезпечуючи підготовку конкурентоспроможних фахівців у галузі міжнародних відносин.

Склад Ради роботодавців факультету міжнародних відносин