Бакалавр

Навчальні плани підготовки бакалавра (набір 2015 року)

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030201 Міжнародні відносини
Спеціалізації:
1. Зовнішня політика і національна безпека,
2. Європейська політика,
3. Країни Північної Америки у світовій політиці,
4. Дипломатична служба і міжнародні організації,
5. Європейська інтеграція,
6. Глобальні та європейські студії.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародних відносин

Скачати: мв_бак+2015NEW

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030202 Міжнародне право
Спеціалізації:
1. Міжнародне публічне право,
2. Міжнародне приватне право,
3. Право Європейського Союзу,
4. Міжнародне екологічне право,
5. Міжнародна адвокатура.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародного права

Скачати: мп_бак+2015 NEW

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030203 Міжнародні економічні відносини
Спеціалізації:
1. Міжнародні фінанси,
2. Міжнародний менеджмент,
3. Зовнішня торгівля,
4. Комерційна дипломатія,
5. Транскордонне співробітництво,
6. Митне регулювання зовнішньоекон. діяльності,
7. Економіка і фінанси Європейського Союзу.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародних економічних відносин

Скачати: мeв_бак+2015 NEW

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030204 Міжнародна інформація
Спеціалізації:
1. Міжнародні інформаційні системи і технології,
2. Зв’язки з громадськістю,
3. Інформаційний менеджмент,
4. Інформаційна безпека,
5. Інформаційний бізнес,
6. Аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародної інформації

Скачати: мі_бак+2015

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030206 Міжнародний бізнес
Спеціалізації:
1. Міжнародний менеджмент,
2. Міжнародний фінансовий менеджмент.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародного бізнесу

Скачати: мб_бак+2015