Англомовна магістерська програма подвійного диплому “Міжнародна безпека і права людини”

Освітній рівень МАГІСТР

Термін навчання 1 рік 9 місяців

Спеціальність Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії

Кваліфікація Магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій, регіональних студій

Основним фокусом програми є міжнародна безпека та права людини. Завданням Освітньо-наукової програми є формування та набуття навичок Освітньо наукової діяльності, поглибленого вивчення проблем глобальної та регіональної безпеки в контексті захисту основоположних прав людини. У цьому ключі програма орієнтована на поглиблене вивчення основних тенденцій у сфері міграційної політики та загроз і викликів пов’язаних із захистом прав людини.

Англомовна програма передбачає навчання впродовж одного семестру у партнерському університеті (Університет Тушія (м. Вітербо, Італія). За умови успішного навчання у партнерському університеті (30 кредитів ECTS) випускник отримує диплома університету-партнера.

ОП Міжнародна безпека і права людини