Історія

Утворений у 1992 році факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка за 30 років став відомою в Україні та за її межами школою підготовки фахівців для дипломатичної служби України, міжнародних організацій, міжнародних фірм і корпорацій, наукових інституцій України та інших зарубіжних країн.

У структурі факультету 9 кафедр (міжнародних відносин і дипломатичної служби, міжнародного права, європейського права, міжнародних економічних відносин, міжнародного економічного аналізу і фінансів, європейських та регіональних студій, міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії, міжнародної безпеки та стратегічних студій, кафедра іноземних мов), 5 наукових центрів (Інститут Європейської інтеграції, Центр країн Північної Європи, Центр міжнародної безпеки і партнерства, Центр американських студій, Інформаційний центр Європейського Союзу), працює аспірантура та докторантські студії.

Наукова робота факультету концентрується на дослідженні теорії міжнародних відносин, геополітичних та геоекономічних основах зовнішньої політики України, концепції входження України в європейський політичний та економічний простір, прикордонному співробітництві нашої держави.

Навчання студентів здійснюється за бакалаврськими та магістерськими програмами з усіх спеціальностей та освітніх програм галузі знань «міжнародні відносини». На факультеті навчається близько 1200 студентів, працює понад 140 викладачів, серед них 42 випускники факультету. Факультет є активним учасником міжнародних освітніх програм, навчальних обмінів, грантів Європейського Союзу. Налагоджена система широких міжнародних зв’язків з університетами та науковими центрами цілого ряду зарубіжних країн.

Факультет опублікував унікальну серію підручників з усіх напрямів міжнародних відносин, став майданчиком впровадження європейських методів навчання студентів, ініціював запрошення великої кількості відомих зарубіжних професорів та дипломатів для викладання курсів та спецкурсів на факультеті.

Серед випускників факультету Міністри та заступники Міністрів українського Уряду, народні депутати, Надзвичайні і Повноважні Посли України, Генеральні консули, керівники великих корпорацій і компаній, відомі вчені, лідери неурядових організацій.

За час існування факультету, крім штатних викладачів, тут працювали знані науковці з США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Швеції, Великої Британії, Швейцарії, Голандії тощо. На факультеті регулярно проводяться зустрічі з провідними українськими та зарубіжними дипломатами. Факультет відвідали: міністри закордонних справ України Зленко А.М., Удовенко Г.Й., Тарасюк Б.І., Грищенко К.І., Яценюк А.П., Огризко В.С., Хандогій В.Д., Дещиця А.Б.

Студенти та викладачі факультету беруть участь у міжнародних програмах та проектах, що дає змогу ширше знайомитись з роботою колег в інших країнах, брати участь у численних наукових конференціях як в Україні, так і за її межами. Випускники факультету міжнародних відносин працевлаштовані у представництві ООН та Верховній Раді, Міністерстві закордонних справ України, та інших установах.

Випусккники факультету міжнародних відносин