Лабораторія центр міжнародної безпеки та партнерства

  • Про лабораторію

Центр міжнародної безпеки та партнерства є структурним підрозділом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, що здійснює науково-дослідну та інформаційно-аналітичну діяльність. Метою функціонування Центру є організація та координація наукової, інформаційно-пошукової, аналітичної та освітньої діяльності викладачів, студентів та аспірантів факультету у сфері міжнародних відносин. Діяльність Центру передбачає співпрацю з українськими та закордонними науковими установами, дослідницькими та експертними центрами, освітніми та навчальними закладами, що займаються вивченням та дослідженням проблем міжнародної безпеки та багатостороннього співробітництва у сфері міжнародних відносин.