Кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Новини

Адреса: Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кім. 201

Кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії відкрита та функціонує на факультеті міжнародних відносин з 29 грудня 2021 року.

Діяльність кафедри спрямована на підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Міжнародна інформація» та магістрів за освітньою програмою «Інформаційний бізнес» зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Сьогодні на порядку денному гостро стоїть питання цифровізації усіх сфер суспільного життя і особливо міжнародних відносин. Кафедра готує фахівців, які реалізовуватимуть цифрову трансформацію дипломатичної служби, володітимуть методами інформаційного аналізу, моделювання та прогнозування процесів і явищ у системі міжнародних відносин та забезпечуватимуть стратегічні комунікації держави на міжнародній арені.

Викладання навчальних дисциплін, спрямованих на вивчення інформаційно-комунікаційних процесів у сучасних міжнародних відносинах, застосування новітніх інформаційних систем і технологій та впровадження цифрових інструментів у сфері дипломатії, є основним напрямком освітньої діяльності кафедри міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Державний іспит:

Практика:

Магістерська робота:

Курсова робота:

Оцінювання:

Методичні рекомендації до вивчення курсів: