Кафедра міжнародного права

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

 

 

Адреса:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, буд. 19, кім. 309
Канал оголошень кафедри міжнародного права у Telegram
https://t.me/+BRJ3UMhICwBhN2Yy
Сторінка кафедри міжнародного права у Facebook
https://www.facebook.com/lnu.international.law
Науковий гурток з міжнародного та порівняльного приватного права
https://pil-intrel.blogspot.com/
Положення про Науковий гурток з міжнародного приватного та порівняльного права
Науковий гурток з міжнародного публічного права
Положення про Науковий гурток з міжнародного публічного права

 

13 жовтня 2016 р. у залі для наукових співробітників Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка пройшла знакова для юристів-міжнародників подія – круглий стіл з нагоди 25-річчя кафедри міжнародного праваНовина

8 жовтня 2021 р. урочиста міжнародна конференція «Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій», присвячена 90-річчю започаткуванню у Львівському університеті унікальної трирічної магістерської програми – Дипломатичні студії та 30-річчю відновлення кафедри міжнародного права. FacebookНовина

 

Кафедра міжнародного права Львівського університету має довгу історію розвитку.
На початку XX століття «кафедра» в сучасному розумінні слова не існувала і ототожнювалася з професором, який читав лекції.

Густав Рошковський

Перша кафедра міжнародного права була створена паралельно з приходом до Львова Густава Рошковського у 1878 році, який був професором філософії права та міжнародного права.

Зігмунт Цибіховський

Наступна кафедра міжнародного права був пов’язана з особистістю Зігмунта Цибіховського – професора права народів і міжнародного приватного права.
Цибіховський був наступником Рошковського у Львівському університеті і розпочав там свою роботу у 1912 р.

Людвік Ерліх

У 1929 Людвік Ерліх зайняв посаду ординарного професора права народів і науки про державу та очолив кафедру міжнародного права.

Валентина Преображенська

Після Другої світової війни кафедра міжнародного права існувала до 1953 року і недовгий період очолювалася Валентиною Преображенською.

Василь Репецький

У 1991 році кафедра міжнародного права була відновлена.
Професор Василь Репецький обіймає посаду її завідуючого до теперішнього часу.

 

Фундатори Львівської школи міжнародного права та Дипломатичних студій (1930‒1939).
Професори і студенти Львівського університету:

  • Проф. Станіслав Дністрянський – професор австрійського приватного та міжнародного приватного права з українською мовою викладання. Обстоював право українців на самовизначення на Паризькій мирній конференції
  • Проф. Ґустав Рошковський – засновник кафедри філософії права та міжнародного права
  • Проф. Людвік Ерліх – завідувач кафедри міжнародного та політичного права, засновник Дипломатичних студій
  • Проф. Михайло Лозинський – автор першого українського підручника з міжнародного права, заступник Державного секретаря закордонних справ ЗУНР, делегат на Паризькій мирній конференції
  • Проф. Олександр Марітчак – професор міжнародного права в Українському таємному університеті у Львові, завідувач кафедри міжнародного права

Станіслав Дністрянський

Олександр Марітчак

Михайло Лозинський

  • Проф. Герш Лаутерпахт – суддя Міжнародного Суду ООН, автор концепції прав людини у міжнародному праві та терміна «злочини проти людяності»
  • Др. Рафал Лемкін – автор терміну «геноцид» у міжнародному праві і Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього
  • Проф. Ян Карський (Козілевський) – випускник Дипломатичних студій, професор Джорджтаунського університету, номінант на Нобелівську премію миру за викриття злочину Голокосту
  • Проф. Луї Б. Сон – випускник Дипломатичних студій, співавтор Статуту ООН, професор міжнародного права Гарвардського університету та університету Джорджа Вашингтона

Без змін:

Ян Карський (Козелевський)

Рафал Лемкін

Луї Б. Сон

Херш Лаутерпахт

Пам’ятна таблиця про фундаторів Львівської школи міжнародного права та дипломатичних студій (1930-1939), розміщена у приміщенні факультету міжнародних відносин Львівського університету. Новина

6 жовтня 2017 р. кафедрою міжнародного права було встановлено та урочисто відкрито меморіальну таблицю серу Гершу Лаутерпахту. Захід приурочили до 120-річчя від дня народження відомого юриста-міжнародника світового масштабу. Новина

Співробітники

завідувачРЕПЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичзавідувач
професорГУТНИК Віталій Володимировичпрофесор
доцентГРАБИНСЬКИЙ Михайло Ігоровичдоцент
доцентГРИНЧАК Володимир Антоновичдоцент
доцентЗЕМАН Ігор Васильовичдоцент
доцентЗУБАРЕВА Антоніна Євгенівнадоцент
доцентКУЗЬМА Вікторія Юріївнадоцент
доцентЛИСИК Володимир Михайловичдоцент
доцентМАЛИГА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентСТОЛЯРСЬКИЙ Олег Васильовичдоцент
асистентНОВАШОК Дмитро Олеговичасистент
асистентШЕВЧУК Тарас Павловичасистент
старший лаборантСЛИЖ Тетяна Дмитрівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 

 

 

Кваліфікаційні роботи:

 

 

Державний іспит:

Дослідження

Науковці кафедри міжнародного права досліджують наукову тему “Україна в сучасних міжнародно-правових відносинах”. Наукові роботи та дисертаційні дослідження працівників кафедри проводяться за двома основними напрямками: міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Співробітники та аспіранти досліджують такі галузі міжнародного публічного права як міжнародне гуманітарне право, право зовнішніх зносин, міжнародний захист прав людини, міжнародне кримінальне право та право міжнародних організацій, а також на теоретичних питаннях науки міжнародного права та методиці його викладання.

Підготовлено 2 редакції підручника з міжнародного публічного права, а також підручники з дипломатичного та консульського права, європейського механізму захисту прав людини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного приватного права та мирних засобів вирішення міжнародних спорів.

Загалом науковці кафедри виступили авторами та співавторами близько 30 монографій. За період діяльності на кафедрі було підготовлено більше 30 кандидатських дисертацій.

Аспіранти спеціальності 293 “Міжнародне право” мають змогу користуватися міжкафедральною бібліотекою з міжнародного права та права ЄС, яка налічує більше 1200 найменувань та повністю відповідає науковим інтересам аспірантів. Серед джерел більше 800 книг англійською, німецькою та французькою мовами подаровані професором Віденського університету К.Земанеком (Katalog_Zemanek)

Під керівництвом проф.В.М.Репецького було захищено такі дисертації:

Грабинський Михайло Ігорович. Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право / М. І. Грабинський – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2021. – 255 с.

Гринчак Володимир Антонович. Притулок у міжнародному праві: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський держ. університет ім.. Івана Франка. – Л. – 1994. – 160 арк.

Гутник Віталій Володимирович. Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2010. – 232 арк.

Довгань Віктор Миколайович. Правовий Статус Європейського Парламенту в системі органів Європейського Союзу: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2006. – 197 арк. – Бібліогр.: арк.. 176-197.

Земан Ігор Васильович. Становлення та розвиток науки міжнародного права у Львівському університеті : Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / І. В. Земан;  / Львів. нац.. ун-т ім. І. Франка. – Одеса, 2014. – 219 с.

Колотуха Іван Олексійович. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за порушення норм міжнародного гуманітарного права: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац.. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 200 арк.

Кубієвич Сергій Петрович. Міжнародно-правовий статус Організації з безпеки та співробітництва в Європі: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2011. – 204 арк.

Лесюк Вікторія Василівна. Правова природа парламентських органів європейських міжнародних організацій: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. Івана Франка. – Л., 2011. – 225 арк. – Бібліогр.: арк.. 183-225.

Лисик Володимир Михайлович. Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2008. – 205 арк. – Бібліогр.: арк.. 182-205.

Микієвич Михайло Миколайович. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського союзу з третіми країнами: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів 1996. – 180 арк.

Мотиль Володимир Ігорович. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2005.  – 224 арк. – Бібліогр.: арк.. 196-224.

Пастухова Лариса Вікторівна. Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основних свобод людини: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2003. -165 арк. – Бібліогр.: арк.. 151-165.

Петраш Юрій Іванович. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2003. – 191 арк. – Бібліогр.: арк. 169-191.

Свида Тетяна Олександрівна. Міжнародно-правове співробітництво держав у рамках Європейської комісії «За демократію через право»: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац.. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2009. – 218 арк. – Бібліогр.: арк.. 182-218.

Сірант Мирослава Миколаївна. Статус біженців у Європейському Союзі: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. –Л., 2008. – 234 арк. – Бібліогр.: арк.. 181-234.

Столярський Олег Васильович. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2006. – 192 арк. – Бібліогр.: арк.. 177-192.

Сухорольський Петро Михайлович. Міжнародно-правова охорона та регулювання сталого розвитку гірських регіонів (Альпійська і Карпатська конвенції): Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2010. – 240 арк. – Бібліогр.: арк.. 213-240.

Цимбрівський Тарас Степанович. Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2008. – 224 арк. – Бібліогр.: арк.. 199-244.

Під керівництвом доц.В.М.Лисика було захищено такі дисертації:
Шперун
 Христина Всеволодівна Правовий статус Міжнародного валютного фонду. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2013. – 220 арк.

ГородиськийІван Михайлович.Міжнародноправовий статус іноземних військових баз. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2014. – 206 арк. 

Музика Ярослав Іванович Правовий статус Всесвітньої Митної Організації. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2015. – 200 арк. 

Ольшанецька СофіяВолодимирівна. Правовий статус осібсвобода яких обмежена у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / Львів. нац. ун-т ім.. І. Франка. – Л., 2016. – 200 арк. 

Під керівництвом д.ю.н. В.В.Гутника було захищено такі дисертації:
Яворський, Ярослав Теодейович. Правовий статус прокурора міжнародного кримінального суду [Текст] : Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Яворський Ярослав Теодейович ; Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.”. – Київ, 2018. 197 арк. 

 

Колективна монографія «Міжнародне право XXI століття: сучасний стан та перспективи розвитку (до 60-ліття проф. В.М. Репецького)»

Колективна монографія “Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку” Новина

 

Практика:

 

Методичні матеріали для магістратури:

Оголошення – науковий семінар кафедри міжнародного права

29.05.2024 | 22:25

12 червня 2024 року о 13:00 в ауд. 309 (кафедра міжнародного права)
відбудеться науковий семінар кафедри міжнародного права з
презентацією наукових результатів дисертаційної роботи аспіранта Новашка Дмитра Олеговича
за темою:
«Ефективний контроль у сучасному міжнародному праві».

Запрошуються усі бажаючі!
Ознайомитись з дисертацією можна на кафедрі міжнародного права.

Читати »