Грабинський Михайло Ігорович

Посада: асистент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: mykhailo.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: uk.hrabynskyi.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Міжнародне економічне право, міжнародне фінансове право, фінансово-кредитні відносини, фінансові права людини, міжнародне приватне право, право інтелектуальної власності, порівняльне цивільне право, медіація, римське право, інформаційні системи та технології у діяльності юристів-міжнародників.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: «Правове регулювання фінансово-кредитних відносин у міжнародному публічному праві».

Курси

Публікації

Участь в конференціях

  • Грабинський М. Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. – С.46-47.
  • Грабинський М.І. Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.79-83.
  • Грабинський М.І. Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.46-49.
  • Грабинський М.І. Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2016.
  • Грабинський М.І. Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.

Біографія

Кандидат юридичних наук (2021). Адвокат (2019).

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (2014), магістерську програму факультету економіки, менеджменту і міжнародного права Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського університету (2016), аспірантуру на кафедрі міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського університету (2017).

У 2017 проходив наукове стажування в Університеті Джорджа Вашингтона (м. Вашингтон, Округ Колумбія, США).

З 2017 – асистент кафедри міжнародного права.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!