Складання юридичних документів та основи документообігу

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810доцент Грабинський М. І.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810МВП-41доцент Грабинський М. І.

Опис курсу

Будь-яка професійна діяльність передбачає оформлювати документи. Зазвичай студенти-випускники закладів вищої освіти мають хороші теоретичні та практичні навики, однак їм на початку професійної діяльності важко оформити результати своєї діяльності.
Цей курс дозволить студентам опанувати загальні засади та техніки підготовки, складання та оформлення різноманітних документів: міжнародних договорів, законів, договорів, заяв, довідок, положень, постанов, листів, посадових інструкцій, позовних заяв, клопотань, статутів, колективних договорів тощо.
Студенти матимуть змогу опрацювати вимоги, встановлені ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» та іншими національними і міжнародними стандартами.
В межах курсу передбачені лаконічний виклад теоретичного матеріалу та безліч цікавих практичних вправ, згрупованих у кейси. 
За результатами курсу студенти отримають необхідні практичні навики та набір самостійно створених шаблонів документів для подальшої роботи.

Рекомендована література

Нормативні акти та стандарти:

 1. ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»
 2. ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять
 3. ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положення
 4. ДСТУ 3844-99 Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови.
 5. Закон України «Про Автономну Республіку Крим»
 6. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим»
 7. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»
 8. Закон України «Про електронні довірчі послуги»
 9. Постанова Верховної Ради України від 19.02.1992 № 2137-ХІІ «Про Державний герб України»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»
 13. Наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 367/20680
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198
 15. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181
 16. ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації
 17. ДК 014-97 Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму