Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

спеціальність “Міжнародне право”

Міжнародне право

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародного права

спеціальність “Міжнародні економічні відносини”

Міжнародні економічні відносини

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних економічних відносин

На факультеті міжнародних відносин підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” здійснюється за спеціальностями:

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за освітніми програмами і спеціалізаціями:

  • Міжнародні відносини (дипломатична служба і міжнародні організації; зовнішня політика і національна безпека; європейська політика; американські студії);
  • Міжнародна інформація (міжнародні інформаційні системи і технології; зв’язки з громадськістю; інформаційний менеджмент; аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів; інформаційна безпека);
  • Країнознавство (економіка, політика і право країн Центральної і Східної Європи; економіка, політика і право країн Північної Європи; Європейський Союз; економіка міжнародного туризму і послуг).

Спеціальності забезпечують кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедра країнознавства.

Міжнародне право за освітніми програмами і спеціалізаціями:

  • Міжнародне публічне право,
  • Міжнародне приватне право,
  • Право Європейського Союзу,
  • Міжнародна адвокатура,
  • Міжнародне екологічне право.

Спеціалізації забезпечують кафедра міжнародного права та кафедра європейського права.

Міжнародні економічні відносини за освітніми програмами і спеціалізаціями:

  • Міжнародні економічні відносини (міжнародні фінанси; міжнародний менеджмент; митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; комерційна дипломатія; економіка і фінанси ЄС; міжнародний фінансовий менеджмент);
  • Міжнародний бізнес (міжнародний менеджмент; міжнародний фінансовий менеджмент).

Спеціалізації забезпечують кафедри міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів.

================================================

Навчальні плани підготовки бакалавра

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030201 Міжнародні відносини
Спеціалізації:
1. Зовнішня політика і національна безпека,
2. Європейська політика,
3. Країни Північної Америки у світовій політиці,
4. Дипломатична служба і міжнародні організації,
5. Європейська інтеграція,
6. Глобальні та європейські студії.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародних відносин

Скачати: мв_бак+2015NEW

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030202 Міжнародне право
Спеціалізації:
1. Міжнародне публічне право,
2. Міжнародне приватне право,
3. Право Європейського Союзу,
4. Міжнародне екологічне право,
5. Міжнародна адвокатура.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародного права

Скачати: мп_бак+2015 NEW

Освітньо-професійна програма 2017

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030203 Міжнародні економічні відносини
Спеціалізації:
1. Міжнародні фінанси,
2. Міжнародний менеджмент,
3. Зовнішня торгівля,
4. Комерційна дипломатія,
5. Транскордонне співробітництво,
6. Митне регулювання зовнішньоекон. діяльності,
7. Економіка і фінанси Європейського Союзу.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародних економічних відносин

Скачати: мeв_бак+2015 NEW

Освітньо-професійна програма “Міжнародні економічні відносини” підготовки бакалаврів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини”

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030204 Міжнародна інформація
Спеціалізації:
1. Міжнародні інформаційні системи і технології,
2. Зв’язки з громадськістю,
3. Інформаційний менеджмент,
4. Інформаційна безпека,
5. Інформаційний бізнес,
6. Аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародної інформації

Скачати: мі_бак+2015

 

Галузь знань: 0302 Міжнародні відносини
Напрям (спеціальність): 6.030206 Міжнародний бізнес
Спеціалізації:
1. Міжнародний менеджмент,
2. Міжнародний фінансовий менеджмент.
Кваліфікація: 3439, фахівець із міжнародного бізнесу

Скачати: мб_бак+2015

Освітньо-професійна програма “Міжнародний бізнес” підготовки бакалаврів зі спеціальності “міжнародні економічні відносини”