Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

спеціальність “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

спеціальність “Міжнародне право”

Міжнародне право

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародного права

спеціальність “Міжнародні економічні відносини”

Міжнародні економічні відносини

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних економічних відносин

На факультеті міжнародних відносин підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” здійснюється за спеціальностями:

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародні відносини (дипломатична служба і міжнародні організації; зовнішня політика і національна безпека; європейська політика; американські студії);
 • Міжнародна інформація (міжнародні інформаційні системи і технології; зв’язки з громадськістю; інформаційний менеджмент; аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів; інформаційна безпека);
 • Міжнародна безпека та кризовий менеджмент (міжнародна та регіональна безпека, економічна безпека та антикризове управління, кризовий менеджмент, міжнародні конфлікти та постконфліктне врядування, зовнішня та безпекова політика держав, міжнародні організації, світова політика);
 • Країнознавство (економіка, політика і право країн Центральної і Східної Європи; економіка, політика і право країн Північної Європи; Європейський Союз; економіка міжнародного туризму і послуг).

Спеціальності забезпечують кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби та кафедра країнознавства.

Міжнародне право за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародне публічне право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Право Європейського Союзу,
 • Міжнародна адвокатура,
 • Міжнародне екологічне право.

Спеціалізації забезпечують кафедра міжнародного права та кафедра європейського права.

Міжнародні економічні відносини за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародні економічні відносини (міжнародні фінанси; міжнародний менеджмент; митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; комерційна дипломатія; економіка і фінанси ЄС; міжнародний фінансовий менеджмент);
 • Міжнародний бізнес (міжнародний менеджмент; міжнародний фінансовий менеджмент).

Спеціалізації забезпечують кафедри міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів.

================================================

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра

================================================

Навчальні плани підготовки бакалавра