Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

спеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

 

ОП Міжнародні відносини

 

ОП Міжнародна інформація

 

ОП Країнознавство

 

ОП Європеїстика

 

ОП Міжнародна безпека та кризовий менеджмент

 

спеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”

Міжнародні економічні відносини

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародних економічних відносин

 

спеціальність 293 “Міжнародне право”

Міжнародне право

Кваліфікація: Бакалавр з міжнародного права

 

На факультеті міжнародних відносин підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” здійснюється за спеціальностями:

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародні відносини (дипломатична служба і міжнародні організації; зовнішня політика і національна безпека; європейська політика; американські студії);
 • Міжнародна інформація (міжнародні інформаційні системи і технології; зв’язки з громадськістю; інформаційний менеджмент; аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів; інформаційна безпека);
 • Міжнародна безпека та кризовий менеджмент (міжнародна та регіональна безпека, економічна безпека та антикризове управління, кризовий менеджмент, міжнародні конфлікти та постконфліктне врядування, зовнішня та безпекова політика держав, міжнародні організації, світова політика);
 • Країнознавство (економіка, політика і право країн Центральної і Східної Європи; економіка, політика і право країн Північної Європи; Європейський Союз; економіка міжнародного туризму і послуг).
 • Європеїстика.

Спеціальності забезпечують кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби, кафедра європейських та регіональних студій, кафедра міжнародної безпеки і стратегічних студій та кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії.

Міжнародне право за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародне публічне право,
 • Міжнародне приватне право,
 • Право Європейського Союзу,
 • Міжнародна адвокатура.

Спеціалізації забезпечують кафедра міжнародного права та кафедра європейського права.

Міжнародні економічні відносини за освітніми програмами і спеціалізаціями:

 • Міжнародні економічні відносини (міжнародні фінанси; міжнародний менеджмент; митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; комерційна дипломатія; економіка і фінанси ЄС; міжнародний фінансовий менеджмент);
 • Міжнародний бізнес (міжнародний менеджмент; міжнародний фінансовий менеджмент).

Спеціалізації забезпечують кафедри міжнародних економічних відносин та кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів.

================================================

Освітньо-професійні програми підготовки бакалавра

================================================

Навчальні плани підготовки бакалавра