Видання

  1. Вісник університету. Серія міжнародні відносини
  2. Monografia Interdyscyplinarna “Transformacja Srodowiska Miedzynarodowego”
  3. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право

Вісник університету. Серія міжнародні відносини. Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України. Висвітлює актуальні проблеми різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавства та лінгвістики.

visnyk_intrels

Сторінка Вісника – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel

Поточний випуск

Архів номерів

Інформація для авторів

Information for authors

====================================================================

Спільними зусиллями науковців факультету міжнародних відносин Львівського національного унверситету імені Івана Франка та Інституту політології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) регулярно видається міжнародна міждисциплінарна колективна монографія «ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БАГАТОВИМІРНІСТЬ».

Зважаючи на світові події та тенденції, прерогативою сьогодення є забезпечення стабільності функціонування міжнародного середовища в політичній, соціально-економічній, правовій, культурній та релігійній площинах.

У монографії публікуються результати досліджень викликів сьогодення, перед якими постало людство, трансформаційних процесів на шляху формування сучасної геополітичної системи та прогнозування перспектив і напрямів розвитку міжнародного середовища.

Останній том міжнародної колективної монографії:

Transformacja Srodowiska Miedzynarodowego. Tom 3

Сторінка редакції

====================================================================

Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного унверситету імені Івана Франка та Інститут політології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) регулярно проводять міжнародні наукові конференції “Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право“, за результатими яких видають збірники матеріалів конференцій.

Сторінка Ради молодих вчених

====================================================================

Також викладачі факультету підготували понад 70 підручників та навчальних посібників, серед яких особливе місце займають широко відомий в Україні підручник М. З. Мальського і М. М. Мацяха “Теорія міжнародних відносин”, “Зовнішня політика України” (автори О. Кучик, О. Заяць), “Дипломатичний протокол і етикет” (автор О. П. Сагайдак), “Політична географія світу” (автори О. В. Федунь, С. В. Трохимчук), “Комерційна дипломатія” (спільне видання з Карлтонським університетом, Канада), “Європейський Союз: політика, економіка, право” (автори М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк, Н. А. Романюк), “Міжнародне приватне право” (автор Г. С. Фединяк), “Дипломатичне і консульське право” (автор В. М. Репецький), “Міжнародне гуманітарне право” (автори В. М. Репецький, В. М. Лисик), “Міжнародне публічне право” (за ред. В. М. Репецького),  “Валютна політика” (автор Б. Ю. Лапчук) та багато інших.