Персонал

Деканат

деканМАЛЬСЬКИЙ Маркіян Зіновійовичдекан
заступник деканаБИК Ігор Степановичзаступник декана
заступник деканаЗЕМАН Ігор Васильовичзаступник декана
заступник деканаМИКІЄВИЧ Михайло Миколайовичзаступник декана
заступник деканаФЕДУНЬ Юрій Богударовичзаступник декана

Кафедра європейських та регіональних студій

Кафедра європейського права

завідувачМИКІЄВИЧ Михайло Миколайовичзавідувач
доцентБРАЦУК Іван Зіновійовичдоцент
доцентГОЛОВКО-ГАВРИШЕВА Оксана Ігорівнадоцент
доцентІВАНОЧКО Ірина Богданівнадоцент
доцентСЕНИК Святослав Володимировичдоцент
доцентСОРОКА Наталія Євгенівнадоцент
доцентУТКО-МАСЛЯНИК Юлія Мирославівнадоцент
доцентФЕДУНЬ Мар'яна Василівнадоцент
доцентЯВОРСЬКА Ірина Михайлівнадоцент
старший викладачОЛЕКСІВ Оксана Богданівнастарший викладач
асистентБУРАК Степан Володимировичасистент
асистентПРИСЯЖНИЙ Павло Михайловичасистент
асистентСЕРЕДА Ольга Вадимівнаасистент
лаборантХІЛЬЧУК Олександра Леонідівналаборант

Кафедра іноземних мов факультету міжнародних відносин

завідувачБИК Ігор Степановичзавідувач
доцентАНТОХІВ-СКОЛОЗДРА Олеся Михайлівнадоцент
доцентБЕХТА Тамара Олександрівнадоцент
доцентДМИТРАСЕВИЧ Ростислав Ярославовичдоцент
доцент, доцент (сумісник)ДОЛІНСЬКА Наталія Василівнадоцент, доцент (сумісник)
доцентЗАРУМА Олена Романівнадоцент
доцентКАМ’ЯНЕЦЬ Володимир Микитовичдоцент
доцентКАЩИШИН Наталія Євгенівнадоцент
доцентКІЦИЛА Лідія Юліанівнадоцент
доцентКОЗАК Тамара Миколаївнадоцент
доцентКОПЧАК Маріанна Миколаївнадоцент
доцентКУЧИК Галина Богданівнадоцент
доцентЛОСЄВА Ірина Вікторівнадоцент
доцентЛУЧУК Ольга Михайлівнадоцент
доцентПРИШЛЯК Леся Володимирівнадоцент
доцентСОЛТИС Мар’яна Орестівнадоцент
доцентТОЛОЧКО Орест Ярославовичдоцент
доцентТХОРОВСЬКА Світлана Володимирівнадоцент
доцентШОЛОТА Христина Василівнадоцент
асистентБЕРНЕЦЬКА Галина Богданівнаасистент
асистентВАЩАК Соломія Стефанівнаасистент
асистентВИШАТИЦЬКА Ірина Романівнаасистент
асистентГАЛЕМА Ольга Романівнаасистент
асистентГейніке Гейнсооасистент
асистентГОРЯЧУК Олена Віталіївнаасистент
асистентГРАБЕЛЬСЬКА Оксана В'ячеславівнаасистент
асистентДРОФ'ЯК Надія Іванівнаасистент
асистентЖИЛА Марія Богданівнаасистент
асистентІВАНИЧУК Наталія Романівнаасистент
асистентКАГАЛО Ольга Миколаївнаасистент
асистентКЛЮК Уляна Богданівнаасистент
асистентКРАСОВСЬКА Ірена Євгенівнаасистент
асистентКУСПІСЬ Наталія Богданівнаасистент
асистентПер Фредборн Ларсонасистент
асистентМИХАЙЛЕНКО Наталія Олександрівнаасистент
асистентОЛЬХОВИЧ-НОВОСАДЮК Марія Миколаївнаасистент
асистентПІЛАТ Марина Євгенівнаасистент
асистентРАБОШ Галина Михайлівнаасистент
асистентСОКАЛЬСЬКИЙ Маркіян Володимировичасистент
асистентСТАНКЕВИЧ Інна Євгенівнаасистент
асистентТУРЧИН Дмитро Богдановичасистент
асистентЧЕТАЙКІНА Вікторія Валеріївнаасистент
асистентЯРМОЛА Оксана Володимирівнаасистент

Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби

в.о. завідувача кафедриРОМАНЮК Ростислав Йосиповичв.о. завідувача кафедри
професорКІЯНКА Ірина Богданівнапрофесор
професор (сумісник)МАЛЬСЬКИЙ Маркіян Зіновійовичпрофесор (сумісник)
професорМОРОЗ Юрій Миколайовичпрофесор
професорПРИСЯЖНЮК Юрій Івановичпрофесор
доцентАБДО-ЯСІНСЬКА Ліна Імаддоцент
доцентКАЛИТЧАК Роман Григоровичдоцент
доцентКОМАРНИЦЬКИЙ Михайло Михайловичдоцент
доцентКУЗИК Петро Степановичдоцент
доцентПИК Світлана Мирославівнадоцент
доцентСУЛИМ Борис Володимировичдоцент
доцентТЕЛЕНКО Ольга Мирославівнадоцент
доцентФЕДИНА Софія Романівнадоцент
асистентВЛАДІМІРОВА Наталія Анатоліївнаасистент

Кафедра міжнародних економічних відносин

завідувачГРАБИНСЬКИЙ Ігор Михайловичзавідувач
професорПИСАРЕНКО Світлана Марківнапрофесор
професорУКРАЇНЕЦЬ Лілія Анатоліївнапрофесор
професорШАМБОРОВСЬКИЙ Григорій Олеговичпрофесор
доцентҐЕРЛАХ (ЄЛЕЙКО) Ірина Василівнадоцент
доцентГОРІН Наталія Вікторівнадоцент
доцентМОСКАЛИК Роман Ярославовичдоцент
доцентОГІНОК Соломія Василівнадоцент
доцентПЕХНИК Андрій Володимировичдоцент
доцентПРИХОДЬКО Ірина Валеріївнадоцент
доцент (сумісник)ФЕДУНЬ Юрій Богударовичдоцент (сумісник)
асистентПУЩАК Ірина Любомирівнаасистент

Кафедра міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

завідувачБІЛЕНКО Юрій Івановичзавідувач
професорТУНИЦЯ Тарас Юрійовичпрофесор
доцентБІДА Маріанна Богданівнадоцент
доцентГУРНЯК Ігор Любомировичдоцент
доцентЄМЕЛЬЯНОВА Лідія Олегівнадоцент
доцентКУЗЕНКО Наталія Володимирівнадоцент
доцентЛАПЧУК Богдан Юрійовичдоцент
доцентМАКСИМУК Андрій Олександровичдоцент
доцентМОСКАЛИК Ліана Романівнадоцент
доцентЦАПКО-ПІДДУБНА Ольга Іванівнадоцент
старший лаборантКОЗАК Олена Сергіївнастарший лаборант

Кафедра міжнародного права

завідувачРЕПЕЦЬКИЙ Василь Миколайовичзавідувач
професорГУТНИК Віталій Володимировичпрофесор
доцентГРАБИНСЬКИЙ Михайло Ігоровичдоцент
доцентГРИНЧАК Володимир Антоновичдоцент
доцентЗЕМАН Ігор Васильовичдоцент
доцентЗУБАРЕВА Антоніна Євгенівнадоцент
доцентКУЗЬМА Вікторія Юріївнадоцент
доцентЛИСИК Володимир Михайловичдоцент
доцентМАЛИГА Вікторія Анатоліївнадоцент
доцентСТОЛЯРСЬКИЙ Олег Васильовичдоцент
асистентНОВАШОК Дмитро Олеговичасистент
асистентШЕВЧУК Тарас Павловичасистент
старший лаборантСЛИЖ Тетяна Дмитрівнастарший лаборант

Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій

завідувачКУЧИК Олександр Сергійовичзавідувач
професорГУДЬ Богдан Васильовичпрофесор
доцентБІГУС Мар’яна Михайлівнадоцент
доцентГЛАДИШ Маріанна Леонідівнадоцент
доцентКУТ Марія Олександрівнадоцент
доцентМАКОГІН Зоряна Ярославівнадоцент
доцентМОРОЗ Олексій Юрійовичдоцент
доцентСТРУЧОК Наталія Миколаївнадоцент
доцентШАЛЕННА Наталія Миколаївнадоцент
асистентГОГОША Орест Ігоровичасистент

Лабораторія інститут європейської інтеграції

завідувач (сумісник)ГУДЬ Богдан Васильовичзавідувач (сумісник)

Лабораторія центр американських студій

завідувач (сумісник)КОМАРНИЦЬКИЙ Михайло Михайловичзавідувач (сумісник)

Лабораторія центр країн Північної Європи

завідувач (сумісник)ГЛАДИШ Маріанна Леонідівназавідувач (сумісник)

Лабораторія центр міжнародної безпеки та партнерства

заступник директора (сумісник)КУЧИК Олександр Сергійовичзаступник директора (сумісник)

Лабораторія центр публічної дипломатії

завідувач (сумісник)ШАЛЕННА Наталія Миколаївназавідувач (сумісник)