Папіш Наталія Іванівна

Посада: доцент кафедри європейських та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: nataliya.papish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Країнознавство, геополітика, кордони України, транскордонна співпраця.

Курси

Публікації

Біографія

У 1994 році з відзнакою закінчила географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «географія».

З 1995 року працює старшим лаборантом факультету міжнародних відносин, з 2003 року викладачем кафедри країнознавства і міжнародного туризму. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародно-політичні основи функціонування українсько-польського державного кордону» за спеціальністю 23.00.04 – «політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Проводить заняття з дисциплін «Країнознавство», «Історія геополітичних вчень», «Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці», «Етнополітичні процеси в Європі».

 

Проекти

Участь у міжнародних наукових стажуваннях:

Гуманістична Академія ім. Александра Гейштора (м. Пултуськ, Польща) в рамках програми Erasmus Mundus, березень 2011 – січень 2012 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!