Країнознавство. Основи геополітичних теорій

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Антонюк Н. В.МВК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148МВК-11доцент Папіш Н. І.

Опис курсу

Важливість викладання курсів, що мають на меті ознайомити студентів напряму «Міжнародні відносини» із навчальними дисциплінами, пов’язаними із геополітикою є беззастережна , оскільки вони становлять важливий елемент системи підготовки фахівців цього профілю. Навчальний курс передбачає ознайомлення студентів із процесом становлення класичних геополітичних шкіл у різних державах світу,  передумовами формування та особливостями розвитку геополітичних і державницьких ідей, що розроблялись  українськими та зарубіжними політиками та вченими.

Рекомендована література

 1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. – Л .: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.
 2. Дашкевич Ярослав. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна. Наука і культура. – Київ, 1993.
 3. Демкович-Добрянський Т. Україна і Росія. – Просвіта: Львів – Краків – Париж, 1993.
 4. Кубійович В. Географія українських і суміжних земель. – Львів, 1938.
 5. Липа Юрій. Поділ Росії – Львів, 1995.
 6. Липа Юрій. Призначення України. – Просвіта – Львів, 1992.
 7. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – Львів, 2002.
 8. Рудницький Степан. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів: Світ, 1994.
 9. Україна в міжнародних відносинах ХХ століття. – Львів, ЛДУ, 1997.
 10. Українська держава у ХХ столітті. Політична думка: Київ, 1996.
 11. Трохимчук С.В. Геополітичні уроки ХХ століття. // Універсум.- 1996. – № 12.
 12. Трохимчук С.В. Політична географія світу з основами геопоплітики. – Львів, 1997. Ч. 1.
 13. Трохимчук С.В. Україна та світ. геополітичні нариси. – Львів, 1996.
 14. Шаблій О. Академік Степан Рудницький – фундатор української географії. -Львів – Мюнхен: Світ, 1993.
 15. Шаблій О. Володимир Кубійович. – Париж – Львів, 1996.
 16. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. – М., 1984.
 17. Данилевский Н.Р. Россия и Европа. – М.: Глаголъ, 1991.
 18. Монтеск’є Ш. Избранные произведения. – М., 1955.
 19. Мэхен Л.Т. Влияние морской силы на историю. 1660 -1793. – М. – Л, 1941.
 20. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2000.
 21. Философский энциклопедический словарь: 2-е изд.- М., 1989.
 22. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис.-1994.- № 1.
 23. Brzeziński Z. Out of Control: global turmoil on the Eve of the Twenty-first Century, New York, 1993.
 24. Brzeziński Z. The grand Failure. The Birth and Death of Communism in twentiesth Century, New York, 1989.
 25. Brzeziński Z. The grand chessboard. American Primacy and its geostrategic Imperatives, 1997.
 26. Cohen Saul B. Geography and Politics in a World Divided, ІІ ed., Oxford – New York, 1973.
 27. Cohen Saul B. Global geopolitical change in the Post-Cold War Era // Annals of the Association of American geographies, 81 (December 1991).
 28. Davies Norman. Europe. A History. – Oxford – New York, 1996.
 29. Haushofer Karl. 1. Die grossmächte vor und nach dem Weltkiege.- Leipzig – Berlin, 1930; 2. Jenseits der grossmächte – Leipzig – Berlin, 1932; Raumüberwindende Mächte, Leipzig – Berlin, 1934.
 30. Haushofer Karl. Bausteine zur geopolitic.- Berlin – Grünewald, 1928.
 31. Haushofer Karl. Geopolitik des Pazifischen Ozeans – München, 1925.
 32. Haushofer Karl. Westpolitik von Heute. – Leipzig – Berlin, 1934.
 33. Huntington Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996.
 34. Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, Summer, 1993.
 35. Kjellen Rudolf. Die Prossmächte und die Welt – kriege, ІІ ed. Leipzég – Berlin, 1921.
 36. Kjellen Rudolf. Die politiche Probleme des Welt – kriege, VIІІ ed. Leipzég – Berlin, 1918.
 37. Mackinder H. I. Man – Power as a Measure of National and Imperial straight // National Review, 1905.
 38. Mackinder H. I. On the Scope and Methods of geography // Proceedings of the Royal geographical Society. vol. 9.-1987.
 39. Mackinder H. I. The Physical Basis of Political geography // Scottish geographical magazine.- № 2- 1890.
 40. Mackinder H. I. The Round World and the Winning of the Peace. // Foreign Affairs, July 1943.
 41. Mackinder H. I. Democratic Ideals and Reality. – London – New York, 1919.
 42. Mahan A.T. Sea Power in its Relation to the war of 1812. – New York, 1905.
 43. Mahan A.T. The influence of Sea Power upon History 1660-1783. – New York, 1890.
 44. Mahan A.T. The influence of Sea Power upon History: French Revolution and Empire, 1793-1812. – Boston, 1892.
 45. Mahan A.T. The interest of America in Sea Power, Present and Future. – Boston, 1898.
 46. Moczulski L. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni. – W-wa, 2000.
 47. Ratzel Friedrich. Der lebensraum. Eine biogeographishe studie. – Tubingen, 1901.
 48. Ratzel Friedrich. Politische geographie oder die geographie der Staaten des Verkehres und des Krieges. – Oldenburg – München, 1987.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму