Вісник університету. Серія міжнародні відносини

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України. Висвітлює актуальні проблеми різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавства та лінгвістики.

visnyk_intrels

Сторінка Вісника – http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel

Поточний випуск

Архів номерів

Інформація для авторів

Information for authors

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ№ 14623-35948 Р від 30.10.2001 р.

 

Склад редколегії:

головний редактор – М.З.  Мальський, д-р екон. наук, проф.

заступник головного редактора – М. М. Микієвич, д-р юрид. наук, проф.

заступник головного редактора – І. С. Бик,  канд. філол. наук, доц.

відповідальний секретар редколегії – О. С. Кучик, канд іст. наук доц.

Члени редколегії:

1.      В. М. Денисенко, д-р політ. наук, проф.

2.      А. С. Романюк, д-р політ. наук, проф.

3.      І. Я. Вдовичин,д-р політ. наук, проф.

4.      І. Є. Цепенда,д-р політ. наук, проф. (Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ)

5.      А.Шептицький, доктор габ., проф. (Варшавський Університет, Республіка Польша)

6.      Г. М. Перепелиця, д-р. політ. наук, проф. (Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ)

7.      А. Ф. Колодій, д-р філос. наук, проф.

8.      Б. В. Гудь,  д-р іст. наук, проф.

9.      Н. В. Антонюк, д-р іст. наук, проф.

10.    О. М. Сухий, д-р іст. наук, проф.

11.    С. П. Качараба,д-р. істор. наук, проф.

12.    О. Я. Красівський, д-р іст. наук, проф. (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І. Ф. Кураса),

13.    М. М. Кріль, д-р іст. наук, проф.

14.    Я. Й. Малик, д-р іст. наук, проф. (Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові

15.    І.М. Грабинський, д-р екон. наук, проф.

16.    Ю. І. Біленко, канд. екон. наук, доц.

17.    Т.Ю. Туниця, д-р екон. наук, доц.

18.    С. М. Панчишин, д-р екон. наук, проф.

19.    М. І. Крупка, д-р екон. наук, проф.

20.    М. Вірен,  д-р., проф.(Університет м.Турку, Фінляндія)

21.    В. М. Репецький, канд. юрид. наук, проф.

22.    П. Д. Пилипенко, д-р юрид. наук, проф.

23.    В. М. Коссак, д-р юрид. наук, проф.

24.    В. К. Грищук, д-р юрид. наук, проф.

25.    С. С. Сливка,д-р юрид. наук, проф. (Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України),

26.    П. Чубік,д-р. габіл. (Ягелонський університет, м.Краків, Республіка Польща)

27.    С. М. Писаренко, д-р геогр. наук, проф.

28.    О. І. Шаблій, д-р геогр. наук, проф.

29.    А. В. Мельник, д-р геогр. наук, проф.

30.    В. М. Петлін, д-р геогр. наук, проф.

31.    Р. П. Зорівчак, д-р філол. наук, проф.

32.    І. А. Бехта, д-р філол. наук, проф.

33.    Р. С. Помірко, д-р філол. наук, проф.

34.    А. Й. Паславська, д-р філол. наук, проф.

35.    Л. П. Васильєва,.д-р філол. наук, проф.

36.    А. Г.Гудманян, д-р філолог. наук, проф. (Національний авіаційний університет, м. Київ)

 

Перейти на сторінку Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини