Магістр

Cпеціальність 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”

ОП Зовнішня політика і національна безпека

Кваліфікація: Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією “Зовнішня політика і національна безпека”. Політолог-міжнародник. Перекладач

 

ОП Європейські студії

Кваліфікація: Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією “Європейські студії”. Політолог-міжнародник. Перекладач

 

ОП Стратегічні комунікації та цифрова дипломатія

Кваліфікація: Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією “Стратегічні комунікації та цифрова дипломатія”. Політолог-міжнародник. Перекладач

 

ОП Балто-Чорноморські регіональні студії (англомовна)

Кваліфікація: Магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією “Балто-Чорноморські студії”. Політолог-міжнародник. Перекладач

 

Магістерська освітня програма «Зовнішня політика і національна безпека» впроваджена з метою підготовки нового покоління політологів-міжнародників. Її доцільність обумовлена необхідністю ретельного аналізу та критичного осмислення низки нових викликів для зміцнення позицій Української держави на міжнародній арені. Освітня програма покликана поглибити та систематизувати знання із сучасної зовнішньополітичної і безпекової проблематики та розвинути необхідні професійні компетентності із врахуванням кращих світових практик.

Магістерська програма “Європейські студії” дозволяє отримати комплексні знання про особливості внутрішньої структури та механізми прийняття рішень, а також про функціонування спільних політик ЄС, про політико-правові та економічні вимоги інтегрування третіх країн з цією впливовою і авторитетною організацією та про позицію ЄС у сучасних міжнародних відносинах. Навчальний процес передбачає отримання професійних навиків для роботи в органах державної влади різного рівня з питань євроінтеграційного співробітництва.

Магістерська програма”Стратегічні комунікації та цифрова дипломатія“.

Півторарічна англомовна магістерська програма «Балто-Чорноморські регіональні студії». Навчальні модулі програми розроблені у партнерстві з провідними європейськими та вітчизняними університетами та нададуть студентам чудову можливість отримати міждисциплінарний досвід навчання в поєднанні з інноваційними методами викладання. Програма буде орієнтована як на українських, так і на іноземних студентів, чиї академічні інтереси або практична діяльність є тісно пов’язані з Балтійським та Чорноморським регіонами. Впровадження магістерської програми запровадить комплексне вивчення Балто-Чорноморського регіону, його історичного, політичного, соціально-економічного та культурного розвитку.

 

Cпеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”

Міжнародні економічні відносини

Кваліфікація: Магістр з міжнародних економічних відносин

Магістерська програма спеціалізації «Міжнародний бізнес» передбачає вивчення роботи підприємства на міжнародній арені, вміння розробляти стратегічні напрямки зовнішньоекономічної політики та поведінки фірми на зарубіжних ринках, складати плани зовнішньої торгівлі, вести облік та контроль ефективності операцій на зовнішніх ринках. Після завершення магістерської програми студенти вміють аналізувати та виявляти закономірності й тенденції розвитку національного та міжнародного бізнес-середовища, приймати рішення щодо реалізації власних бізнес-ідей та управляти корпоративними інтересами міжнародних компаній, вільно спілкуватися в бізнес-колах кількома мовами.

Магістерська програма спеціалізації «Міжнародний менеджмент» передбачає глибоке вивчення теорії і практики управління міжнародним бізнесом у сучасних конкурентних умовах, навики застосування аналітичних методів для обґрунтування управлінських рішень щодо реалізації міжнародних бізнес-проектів, досвід роботи в команді, вміння спілкуватися з іноземними партнерами, опанування основних положень, методів і прийомів міжнародного менеджменту як специфічного виду управлінської діяльності у сфері міжнародного бізнесу. Після завершення магістерської програми студенти вміють приймати рішення щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі застосування теорій управління, використовувати отримані навики для ефективної реалізації лідерського потенціалу, ефективно приймати участь у роботі багатонаціональних команд для досягнення стратегічних цілей.

Магістерська програма „Міжнародні фінанси” обумовлена процесами фінансової глобалізації, фінансової інтеграції та сучасної міжнародної фінансової діяльності міністерств, банків, транснаціональних корпорацій, де можуть бути працевлаштовані випускники факультету. Дана програма передбачає вивчення інструментів міжнародного фінансового ринку; сучасних моделей валютного курсу і платіжного балансу; принципів діяльності міжнародних фінансових організацій, техніки ведення міжнародних розрахунків, здійснення іноземних інвестицій, проведення валютних операцій, міжнародних платежів; аналіз ефективності міжнародного кредиту, іноземних прямих і портфельних інвестицій.

 

Cпеціальність 293 “Міжнародне право”

Магістерські освітні програми “Міжнародне право” та “Міжнародне і європейське право” (англійською мовою) спрямовані на поглиблене вивчення міжнародно-правових інструментів забезпечення зовнішньої політики нашої держави, з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для публічного і приватного сектору. Актуальність програми зумовлена запровадженням новітніх курсів і спецкурсів, які повною мірою забезпечують фахову підготовку сучасного юриста-міжнародника.

 

ОП Міжнародне право

 

ОП Міжнародне та європейське право (англомовна)

 

Студенти здобувають такі кваліфікації:

  • Спеціальність “Міжнародні відносини” – Політолог-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародна інформація” – Інформаційний аналітик-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Країнознавство” – Політолог-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародне право” – Юрист-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародні економічні відносини” – Економіст-міжнародник. Перекладач
  • Спеціальність “Міжнародний бізнес” – Економіст-міжнародник. Перекладач.

==============================================

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів 

==============================================

Навчальні плани підготовки магістра

==============================================

Заочна форма навчання 2022-23