Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

Тема «Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин»

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Мальський М. З.

№ держреєстрації: 0111U005529.

Тема «Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі»

Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Микієвич М.М.

№ держреєстрації: 0113U005125.

Тема «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку»

Науковий керівник – к.ю.н., проф. Репецький В.М.

№ держреєстрації: 0113U000870.

Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу»

Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М.

№ держреєстрації: 0110U003148.

Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи»

Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М.

№ держреєстрації: 0114U004246.

Тема «Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості»

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Біленко Ю.І.

№ держреєстрації: 0113U000869.

Тема «Лінгво-прагматичні та методичні аспекти міжкультурної комунікації»

Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Бик І.С.

№ держреєстрації: 0112U004031.

Тема «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів»

Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Антонюк Н.В.

№ держреєстрації: 0113U004176.