Національні програми

Держбюджетні проєкти та гранти

  • Тема «Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Мальський М. З. № держреєстрації: 0111U005529.
  • Тема «Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі». Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Микієвич М.М. № держреєстрації: 0113U005125.
  • Тема «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку». Науковий керівник – к.ю.н., проф. Репецький В.М. № держреєстрації: 0113U000870.
  • Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148.
  • Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246.
  • Тема «Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Біленко Ю.І. № держреєстрації: 0113U000869.
  • Тема «Лінгво-прагматичні та методичні аспекти міжкультурної комунікації». Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Бик І.С. № держреєстрації: 0112U004031.
  • Тема «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів». Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Антонюк Н.В. № держреєстрації: 0113U004176.