ОП Міжнародне та європейське право (англомовна)

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів

Взірці документів для вступу

1 семестр (Львівський університет)

2 семестр (Вільнюський університет)

  • Міжнародний механізм вирішення спорів
  • Сталий розвиток та право довкілля
  • Захист прав людини у практиці
  • Право інтелектуальної власності та технології
  • Соціальні мережі та медіаправо
  • Правові інновації та підприємництво
  • Трудове право у глобальній та електронній економіці
  • Глобальне податкове право

3 семестр

Освітні програми підготовки магістра

Зауваження, коментарі та пропозиції надсилати гаранту ОП «Міжнародне та європейське право (англомовна)» доц. Земану І.В. e-mail: ihor.zeman@lnu.edu.ua

Не знайдено жодного навчального курсу.