Антонюк Наталія Володимирівна

Посада: завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: nataliya.antonyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Процеси європейської інтеграції, країнознавство, гуманітарні аспекти функціонування міжнародного туризму.

Курси

Публікації

Автор і співавтор понад 250 публікацій, 8 монографій, 4 підручників та 6 посібників, виданих в Україні та за кордоном, зокрема:

Біографія

     Наукова біографія

  • 1979 рік – слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені І. Франка.
  • 1986 рік – кандидат історичних наук, Львівський державний університет імені І. Франка (Історія України).
  • 1995 рік – Український вільний університеті у Мюнхені (Німеччина), доктор філософії в ділянці історії.
  • 1999 рік – Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук.
  • 2004 рік – профессор кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка.

Професійна діяльність

– науковий співробітник Інституту суспільних наук Академії наук України (1979–1991 рр.).

– Завідувач відділу української періодики науково-дослідного центру української преси ЛНБ імені В. Стефаника НАН України (1992-2000 рр.).

– Завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка (2001 р. – по сьогодні).

Професор Н. Антонюк – член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені І.Франка, член Вченої ради факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка, член Наукової ради Центру Східного партнерства Опольського університету (Республіка Польща). Координатор Інформаційного Центру Європейського Союзу у Львівському національному університеті імені І.Франка.

Професор Н. Антонюк є членом редакційних колегій “Вісника Львівського університету” (Серія “Міжнародні відносини”), наукового журналу “Nowa polityka Wschodnia” – wydawnictwa Adam Marszalek (Республіка Польща), “Studia Europy Sriodkowo-Wschodniej” – Uniwersytet gospodarki Krajowoj, Kutno (Республіка Польща), “Zeszyty Naukowe Dolnoslonskiej Wyzszej Szkoly Pozedsiebiorczosci I Techniki” Studia z nauk spolecznych, Wroclaw (Республіка Польща).

Науковий керівник 5 захищених кандидатських дисертацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!