Політика сусідства Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
920професор Антонюк Н. В.МВК-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
920МВК-51професор Антонюк Н. В.

Опис курсу

Мета курсу: визначити роль і місце Європейського Союзу у сучасному глобалізованому світі, ознайомити із напрямами зовнішньої політики Європейського Союзу, спільної політики сусідства та її складовими: Чорноморською Синергією (2007), Середземноморським Союзом (2008) та Східним Партнерством (2009 р.).

Завдання курсу: познайомити із історією формування спільної політики сусідства Європейського Союзу та її складових. Визначити особливості ментального, інституційного, суспільно-цивілізаційного змісту сусідніх до ЄС регіонів та природу загроз для Європейського Союзу.

Знати: суть і основні підходи до тлумачень сучасної міжнародної системи, основних акторів міжнародних відносин:

– регіони сусідні до Європейського Союзу, перелік загроз для ЄС, окреслених у Європейській Стратегії Безпеки;

– знати історію та етапи становлення європейської політики сусідства та її складових.

Вміти: визначити ментальні, інституційні, суспільно-цивілізаційні відмінності сусідніх регіонів Європейського Союзу, формувати зовнішні та внутрішні чинники загроз для функціонування ЄС.

– окреслити причини зацікавлення Європейським Союзом середземноморським регіоном та групою держав Східної Європи: Україною, Молдовою, Білоруссю, Азербайджаном, Вірменією, Грузією;

– охарактеризувати політичну, безпекову та економічну складову політики сусідства Європейського Союзу, інтерпретувати нормативно-правову базу політики сусідства.

Теми занять:

ЄС як актор міжнародних відносин;

Сусідство – джерело викликів для функціонування Європейського Союзу;

Європейська політика сусідства;

Політика ЄС щодо Балкан;

Відносини ЄС – Туреччина;

Генеза, сутність і структури Середземноморського Союзу;

Програма Східне Партнерство;

Відносини Європейський Союз – Росія;

Відносини – Європейський Союз – країни Кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія);

Ініціатива “Чорноморська синергія”

Відносини ЄС – Молдова;

Відносини ЄС – України.

 

 

Рекомендована література

 1. The European Neighbouohood Policy in a Comparative Perspective. Models, challenges, lessons.Edited by sieglinde gstohl. Rout ledge 2016/
 2. Europe’s  Neighbouos: European neigh beerhood policy and public opinion au the European  Unian (Netherlands for Social Research), December 31 2009/
 3. Assessing European Neighbouohood Policy. Center for European Policy Studies, 2017.
 4. The Geopolitical Imlications of the European Neighbouohood Policy. GRIN Publishing, 2012.
 5. The European Neighbouohood Policy Values and Principles. Routledge, 2016.
 6. The Routledge Hand boote on the European Neighbouohood Policy Routledge, 2017.
 7. The Union for Mediterranean: Edited by Federica Bicchi and Richowol gillespie. Routledge, 2014.
 8. The Union for Mediterranean: Theory, Chellenges and Prospects. VDM Verlag, 2011.
 9. Eastern Partnership: A New Oppertunity for the Neighbours? Routedge, 2013.
 10. Краєвська О.А. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми. – Львів, 2013.
 11. Мільчарек Д., Барбурська О. Східний вектор зовнішньої політика ЄС: здобутки та проблеми. – Львів, 2016..
 12. Антонюк Н. Актуальні проблеми досліджень європейської інтеграції/ Н. Антонюк// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип.29; Ч.П.С. 3-9.
 13. Краєвська О.Спільні політики Європейського Союзу:методичні рекомендації до навчального курсу/ О. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.
 14. Краєвська О. Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором/О. Краєвська, Г. Утко// Вісник Львівськог університету. – 2012. – С.93-103. – (Серія міжнародні відносини; вип.30).
 15. Annanicz S., Umowy stowarzyszeniowe jako cel Partnerstwa Wschodniego, “Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, 2011, nr 9 (101).
 16. Kaca E., Kucharczyk J., Lada A., Eastern Partnership Civil Society Forum & how to improve it, Warszawa, czerwiec 2011.
 17. Pelczynska-Nalecz K., Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sasiadow, “Prace OSW” , Warszawa, kwiecien 2011, nr 36.
 18. Popescu N. Wilson A., Przeksztalcic obecnosc w sile, Warszawa-Londyn 2011.
 19. https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/shidne-partnerstvo
 20. http://eap-csf.org.ua/natsionalna-platforma/
 21. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26695
 22. http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/arhiv/integratsiya-ukraini-do-es/integratsiya-ukraini-do-es/evrop-polituka/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму