Історія геополітичних вчень

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Папіш Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Папіш Н. І.

Опис курсу

Важливість викладання курсів, що мають на меті ознайомити студентів напряму «Міжнародні відносини» із навчальними дисциплінами, пов’язаними із геополітикою є беззастережна , оскільки вони становлять важливий елемент підготовки фахівців цього профілю. Опанування цієї дисципліни, умовно кажучи, є підсумком двох складових «Історії геополітичних вчень», тобто курсу, що повинен ознайомити студентів із особливостями зародження і розвитку цієї науки «Основи геополітики і геостратегії», який повинен розкрити зміст специфічних понять і концепцій, які використовує світова геополітична наука при вивченні політичних взаємодій на міжнародній арені, ознайомити студентів із прикладним використанням виробленого геополітикою фундаментального знання про цю сферу громадянського життя.

Рекомендована література

 1. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001.
 2. Вегеш М. Геополітика в іменах. – Ужгород: Видавництво УжНУ “Говерла”, 2011. – 216с.
 3. Гольцов. А. Політична географія і геополітика. К. Центр учбової літератури. 2012.
 4. Дашевська О.В. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 5. Дністрянський М. С. Геополітика: Навчальний посібник / М. С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 С.
 6. Кудряченко А.І. Геополітика: Підручник / А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов. К.: МАУП, 2004. 296 с
 7. Трохимчук С.В. Політична географія світу: навч. пос. – 2-е вид., переробл. і доп. / С.В. Трохимчук, О.В. Федунь. – К.: Знання, 2007. – 414 с.
 8. Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Політична географія і геополітика: Навч. посіб.К.: Либідь, 2007.
 9. Haushofer Karl. Westpolitik von Heute. – Leipzig – Berlin, 1934.
 10. Mackinder H.I. Man – Power as a Measure of National and Imperial straight // National Review, 1905.
 11. Mackinder H.I. On the Scope and Methods of geography // Proceedings of the Royal geographical Society. vol. 9. 1987.

Силабус:

Завантажити силабус