Трансформаційні процеси в державах ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Папіш Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132доцент Папіш Н. І.

Опис курсу

Процес набуття повноправного членства у Європейському Союзі стає величезним викликом для будь-якої країни-кандидата, адже вимагає від неї проведення чисельних реформ з метою адаптації до реалій ЄС, щоб одночасно не зашкодити стабільній діяльності самої організації та забезпечити своє успішне функціонування в нових умовах. У ході свого розвитку Європейський Союз поволі перетворювався у все більш гомогенне утворення у досить гетерогенному європейському середовищі. За допомогою процесу розширення ЄС поступово освоював решту європейського простору, роблячи його більш однорідним у відповідності до власної моделі.

Висловлювались побоювання, особливо в контексті вступу до Європейського Союзу постсоціалістичних країн, що нові члени можуть негативно вплинути на політичну ситуацію та економічний розвиток у середині об’єднання, а їх вступ істотно збільшить фінансові витрати та зможе призвести до розмивання інституцій ЄС. Тому країни-кандидати повинні пройти шлях адаптації таким чином, щоб відповідати цивілізаційним стандартам Європейського Союзу та лише тоді бути включеним у його склад

Кожна держава, яка приєдналася до Європейського Союзу, здійснила значні політичні, економічні, соціальні трансформації задля досягнення рівня, необхідного для вступу в ЄС.

Завдання курсу полягає у комплексному дослідженні трансформаційних процесів у державах Європейського Союзу, виявленні їхніх позитивних та негативних наслідків та виокремленні позитивного досвіду у реалізації процесу реформ для України, яка активно рухається на шляху до членства в ЄС.

Рекомендована література

  1. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. Київ : Смолоскип. 2002. 168 с.
  2. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. Київ : Знання.. 2009. 751 с.
  3. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / за ред. Н.І. Антонюк, М.М. Микієвича. Львів. 2005. 532 с.
  4. Історія економіки та економічної думки: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. Київ : Знання. 2011. 646 с.
  5. Політичні трансформації у країнах Центральної Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть: Навчальний посібник / Упоряд. М. Лендьел. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра». 2016. 464 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму