Лабораторія центр міжнародної безпеки та партнерства

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Центр міжнародної безпеки та партнерства є структурним підрозділом факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, що здійснює науково-дослідну та інформаційно-аналітичну діяльність. Метою функціонування Центру є організація та координація наукової, інформаційно-пошукової, аналітичної та освітньої діяльності викладачів, студентів та аспірантів факультету у сфері міжнародних відносин. Діяльність Центру передбачає співпрацю з українськими та закордонними науковими установами, дослідницькими та експертними центрами, освітніми та навчальними закладами, що займаються вивченням та дослідженням проблем міжнародної безпеки та багатостороннього співробітництва у сфері міжнародних відносин.

Центр міжнародної безпеки та партнерства створений у 2014 році на факультеті міжнародних відносин за підтримки Центру інформації і документації НАТО.

Центр активно співпрацює з українськими та зарубіжними науковими, дослідницькими та експертними центрами, освітніми закладами, що займаються проблемами безпеки та багатостороннього співробітництва у сфері міжнародних відносин, підтримує тісні контакти із структурами НАТО, ООН, ОБСЄ.

Пріоритетними напрямами діяльності Центру є дослідження міжнародних конфліктів, безпекової політики держав та міжнародних інституцій. Центр здійснює постійний моніторинг українських та зарубіжних засобів масової інформації, проводить аналіз процесів та явищ у системі міжнародних відносин.

У 2015-2017 рр. Центром міжнародної безпеки та партнерства проведено міжнародні конференції: «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки», «Імплементація стандартів НАТО в Україні: здобутки та перспективи», «Транскордонна безпека: політико правовий, соціально-економічний та гуманітарний виміри», «Нові виклики міжнародній безпеці у Центрально-Східній Європі». Також проведено ряд круглих столів: «Революція гідності: очікування та здобутки України на шляху до Європи», «Право громадян на володіння зброєю: міжнародний досвід», «Українсько-польське стратегічне партнерство», «Глобальна міграційна криза: виклики державі та людині», «Варшавський саміт. Перший день після», «Безпекові тренди в євроатлантичному просторі у 2016 році» та ін.

Центр активно залучає до своєї діяльності студентську молодь і слугує майданчиком для дискусій та презентацій молодіжних ініціатив. У 2015 р. була проведена Літня Академія «НАТО в умовах новітніх ризиків», в якій взяли участь українські та іноземні студенти; у 2016 р. з ініціативи Центру відбувся молодіжний форум «Безпечна і стабільна Європа: погляд молоді»; у 2017 р. проведено Конкурс творчих робіт серед студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Львівської області «НАТО у новітній історії: український контекст».

Центр міжнародної безпеки та партнерства випускає дайджест «Інформація. Аналітика. Огляди», який розповсюджується в паперовому та електронному виді. Результати діяльності Центру публікуються у щоквартальному інформаційно-аналітичному бюлетені «Безпека та партнерство».

Співробітники

заступник директора (сумісник)КУЧИК Олександр Сергійовичзаступник директора (сумісник)