Кучик Олександр Сергійович

Посада: завідувач кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій, заступник директора Лабораторії центр міжнародної безпеки та партнерства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-65

Електронна пошта: oleksandr.kuchyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Міжнародні організації;

Міжнародна та національна безпека

Зовнішня політика України та країн ЦСЄ;

Курси

Публікації

Біографія

Народився 23 серпня 1968 року у Львові.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія» у 1994 році. Навчався в аспірантурі історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Навчально-педагогічну діяльність розпочав на кафедрі міжнародних відносин та дипломатичної служби у  1997 році. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Україна в зовнішній політиці держав Антанти (1917–1920 рр.). У 2005 році присвоєння вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. У 2022 році призначений виконувачем обов’язків завідувача кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій.

Автор понад двохсот навчальних, навчально-методичних та наукових публікацій. Автор навчальних посібників та підручників з дисциплін викладання.

З 2014 року заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства. Організатор та співорганізатор низки наукових міжнародних конференцій.

Відповідальний секретар редакційної колегії Вісника Львівського університету серія міжнародні відносини.

Член редколегії збірника наукових праць «Міжнародні відносини. Теорія та практика».

Член редколегії збірника наукових праць «Світ очима молодих»

Член наукової ради щорічника «Wschodnioznawstwo»

Навчальні курси та дисципліни які читає:

  • Зовнішня політика України;
  • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
  • Міжнародні організації;
  • Україна в міжнародних організаціях;
  • Міжнародні організації у світовій політиці;
  • Методологія дослідження міжнародних відносин (теоретичний семінар).

Автор  та співавтор понад двохсот наукових статей, монографій, підручників та навчальних посібників, тез доповідей наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!