Кучик Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, заступник директора Лабораторії центр міжнародної безпеки та партнерства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: oleksandr.kuchyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Міжнародні організації;

Міжнародна та національна безпека

Зовнішня політика України та країн ЦСЄ;

Курси

Публікації

Біографія

Народився 23 серпня 1968 року у Львові.

Закінчив Львівський державний університет імені Іввана Франка за спеціальністю «Історія» у 1994 році. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Україна в зовнішній політиці держав Антанти (1917–1920 рр.). У 2005 році присвоєння вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби.

Відповідальний секретар редакційної колегії Вісника Львівського університету серія міжнародні відносини.

Член редколегії збірника наукових праць «Міжнародні відносини. Теорія та практика».

Член редколегії збірника наукових праць «Світ очима молодих»

Навчальні курси та дисципліни які читає:

  • Зовнішня політика України;
  • Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
  • Міжнародні організації;
  • Україна в міжнародних організаціях;
  • Міжнародні організації у світовій політиці;
  • Методологія дослідження міжнародних відносин (теоретичний семінар).

Автор  та співавтор понад 140 наукових статей, монографій, підручників та навчальних посібників, тез доповідей наукових конференцій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!