Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка започаткована у 2022 році як навчальний та організаційний підрозділ для забезпечення впровадження нової освітньо-професійної програми  «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент», орієнтованої на підготовку висококваліфікованих бакалаврів міжнародників відповідно до Галузевого стандарту. Водночас динамічні трансформації міжнародної системи та поява новітніх викликів і загроз, наростання кризових явищ у міжнародній політиці обумовлює актуалізацію питання впровадження в навчальний процес широкого спектру навчальних дисциплін сфери безпеки (безпекові студії) та напряму стратегічних студій як комплексу навчальних та теоретичних знань і навичок стратегічного аналізу, прогнозування та вироблення стратегій вирішення кризових ситуацій та конфліктів. Це сприяє формуванню навичок і вмінь фахівців готових працювати у сфері кризового менеджменту та управління безпекою.

Впроваджена освітня програма «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» забезпечується робочою групою, до складу якої входять науково-педагогічні працівники кафедри. На кафедрі працює один професор, шість доцентів, один асистент. При цьому навчальний процес забезпечують кандидати політичних, історичних, економічних наук, доктор історичних наук, що дає можливість забезпечити підготовку та читання широкого переліку навчальних дисциплін міжнародно-політичного та безпекового спектру. Оскільки однією з особливостей освітньої програми «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» є багатокомпонентність різних сфер міжнародної та регіональної безпеки та кризового менеджменту як інструменту забезпечення ефективності та гнучкості системи національної (регіональної, глобальної) безпеки в запобіганні та реагуванні на кризові ситуації у різноманітному і складному просторі реальних і потенційних загроз за умов високого рівня невизначеності, працівниками кафедри можуть забезпечуватися належний рівень підготовки та викладання різноманітних навчальних дисциплін. Окрім того викладачами кафедри забезпечується викладання широкого спектру навчальних дисциплін для студентів інших освітніх програм.

Викладацький колектив кафедри, як осередку навчально-методичної та наукової діяльності у сфері вивчення міжнародної безпеки та стратегічних студій, бере активну участь в міжнародному співробітництві як кафедри, факультету та університету з вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, академічними установами, експертними та аналітичними центрами у сфері вивчення та підготовки фахівців з національної та міжнародної безпеки та стратегічних студій. Окремим напрямом діяльності є залучення партнерів та участь у наукових та дослідних програмах з проблематики конфліктного врегулювання, вивчення безпеки та проблем миру, започаткування освітніх програм магістерського рівня у співпраці з провідними університетами Європи та світу, де працюють схожі кафедри, відділи, центри.

29 листопада 2022 року рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка кафедру міжнародної економічної та інвестиційної діяльності перейменовано на кафедру міжнародної безпеки та стратегічних студій.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Дослідження

Наукові теми, які виконувались кафедрою «Шляхи забезпечення конкурентних переваг туристичних підприємств на міжнародному ринку», «Проблеми та перспективи інтеграції України у міжнародний туристичний бізнес», «Маркетингове та інформаційне забезпечення розвитку еколого-етнічного туризу в західних регіонах України».

Наукова тема кафедри “Безпекова політика України як елемент нової архітектури міжнародної системи безпеки.” В рамках роботи над науковою темою кафедри та в межах розробки навчальних курсів та реалізації освітньої програми проводяться наукові семінари кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій.

План наукових семінарів кафедри на 2022-2023 н. р.

 • Доц. Кучик О.С. – «Проблема ефективності діяльності міжнародних безпекових організацій в умовах трансформації світового порядку» – листопад 2022 р.
 • Доц. Стручок Н.М. – «Економічна безпека як складова нової архітектури міжнародної безпеки України» – грудень 2022 р.
 • Доц. Гладиш М.Л. – «Міждисциплінарний підхід до проблематики національної стійкості» – лютий 2023 р.
 • Доц. Кут М. – «Організація Об’єднаних Націй в сфері забезпечення міжнародної безпеки» – березень 2023 р.
 • Доц. Макогін З.Я. – «Порівняльна характеристика обсягів кредитування в Україні та інших трансформаційних економіках» – квітень 2023 р.
 • Доц. Мороз О.Ю. – «Україна та проблема палестинських територій в інституціях ООН у контексті українсько-ізраїльських відносин» – травень 2023 р.

 

Круглий стіл “Дев’ять років війни росії проти України: Від Nord Stream II до Ramstein”

17.03.2023 | 11:42

В четвер, 16 березня 2023 року, на факультеті міжнародних відносин відбулося засідання круглого столу, приуроченого до дев’ятої річниці війни росії проти України. Захід провели за ініціативи кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій, Центру міжнародної безпеки та партнерства у співпраці з Інститутом міжнародних студій Вроцлавського університету за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.
Детальніше

Читати »

Увага! Розпочинається вибір загальноуніверситетських дисциплін для вивчення у наступному 2023-24 навчальному році

06.03.2023 | 14:09

Вибір дисциплін здійснюється студентами 1 та 2 курсів на платформі системи Деканат через особисті кабінети студента.
Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 2 етапи:

І хвиля реєстрації починається з 10.00 год. 9 березня 2023 року та завершується 18 березня 2023 року;
ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує з 10.00 год 20 березня 2023 р. до 25 березня 2023 року.

Під час першої хвилі реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору дисципліни.
Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких...

Читати »

Інформація про вибіркові дисципліни для студентів ІІ і ІІІ курсів на 2023-2024 навчальний рік

02.03.2023 | 16:42

Інформація про перелік вибіркових дисциплін з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки відповідно до навчальних планів для студентів ІІ і ІІІ курсів (3, 4, 5, 6 семестри) на 2023-2024 навчальний рік  (для денної форми навчання):
Vybirkovi-dysts-mizhn-vidn-Anotatsiia-2023

Читати »