Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра міжнародної безпеки та стратегічних студій факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка започаткована у 2022 році як навчальний та організаційний підрозділ для забезпечення впровадження нової освітньо-професійної програми  «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент», орієнтованої на підготовку висококваліфікованих бакалаврів міжнародників відповідно до Галузевого стандарту. Водночас динамічні трансформації міжнародної системи та поява новітніх викликів і загроз, наростання кризових явищ у міжнародній політиці обумовлює актуалізацію питання впровадження в навчальний процес широкого спектру навчальних дисциплін сфери безпеки (безпекові студії) та напряму стратегічних студій як комплексу навчальних та теоретичних знань і навичок стратегічного аналізу, прогнозування та вироблення стратегій вирішення кризових ситуацій та конфліктів. Це сприяє формуванню навичок і вмінь фахівців готових працювати у сфері кризового менеджменту та управління безпекою.

Впроваджена освітня програма «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» забезпечується робочою групою, до складу якої входять науково-педагогічні працівники кафедри. На кафедрі працює один професор, шість доцентів, один асистент. При цьому навчальний процес забезпечують кандидати політичних, історичних, економічних наук, доктор історичних наук, що дає можливість забезпечити підготовку та читання широкого переліку навчальних дисциплін міжнародно-політичного та безпекового спектру. Оскільки однією з особливостей освітньої програми «Міжнародна безпека та кризовий менеджмент» є багатокомпонентність різних сфер міжнародної та регіональної безпеки та кризового менеджменту як інструменту забезпечення ефективності та гнучкості системи національної (регіональної, глобальної) безпеки в запобіганні та реагуванні на кризові ситуації у різноманітному і складному просторі реальних і потенційних загроз за умов високого рівня невизначеності, працівниками кафедри можуть забезпечуватися належний рівень підготовки та викладання різноманітних навчальних дисциплін. Окрім того викладачами кафедри забезпечується викладання широкого спектру навчальних дисциплін для студентів інших освітніх програм.

Викладацький колектив кафедри, як осередку навчально-методичної та наукової діяльності у сфері вивчення міжнародної безпеки та стратегічних студій, бере активну участь в міжнародному співробітництві як кафедри, факультету та університету з вітчизняними та зарубіжними закладами освіти, академічними установами, експертними та аналітичними центрами у сфері вивчення та підготовки фахівців з національної та міжнародної безпеки та стратегічних студій. Окремим напрямом діяльності є залучення партнерів та участь у наукових та дослідних програмах з проблематики конфліктного врегулювання, вивчення безпеки та проблем миру, започаткування освітніх програм магістерського рівня у співпраці з провідними університетами Європи та світу, де працюють схожі кафедри, відділи, центри.

29 листопада 2022 року рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка кафедру міжнародної економічної та інвестиційної діяльності перейменовано на кафедру міжнародної безпеки та стратегічних студій.

Основним напрямом діяльності кафедри є проведення освітньої та наукової діяльності у сфері міжнародної безпеки та стратегічних студій.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Освітньо-професійні програми “Ьакалавр”

ОП “Міжнародна безпека та кризовий менеджмент”

Методичні рекомендації до вивчення навчальних дисциплін

 

 

Дослідження

Наукова тема кафедри “Безпекова політика України як елемент нової архітектури міжнародної системи безпеки.” В рамках роботи над науковою темою кафедри та в межах розробки навчальних курсів та реалізації освітньої програми проводяться наукові семінари кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій.

План наукових семінарів кафедри на 2022-2023 н. р.

 • Доц. Макогін З.Я. – «Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України в умовах мінливого міжнародного безпекового середовища» – листопад 2023 р.
 • Доц. Бігус М.М. – «Міжнародна безпека в контексті сучасних міжнародних відносин) – грудень 2023 р.
 • Доц. Гладиш М.Л. – «Сучасний стан забезпечення стійкості у сфері національної безпеки України» – лютий 2024 р.
 • Доц. Мороз О.Ю. – «Українсько-ізраїльські відносини в контексті новітніх викликів міжнародній безпеці» – березень 2024 р.
 • Доц. Кут М.О. – «Трансформація цифрового ринку ЄС» – травень 2024 р.
 • Доц. Кучик О.С. – «Міжнародні безпекові організації в умовах трансформації світового порядку» – червень 2024 р.

Учні Львова відвідали заняття із зовнішньої політики України доцента Зоряни Макогін

25.04.2024 | 22:07

У рамках проєкту Львівського національного університету імені Івана Франка «UniWeek”. учні 11 класів шкіл Львова та області відвідали практичне заняття з предмету «Зовнішня політика України» доцента кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій. Зоряни Макогін у гр. МВБ-21. Темою було міжнародне становище України в міжвоєнний період. Під час заняття учні мали можливість приймати активну участь в інтерактивному занятті, дискутувати, приймати участь в обговоренні, відчути себе студентами.
«UniWeek» – профорієнтаційний просвітницький проєкт, у рамках якого учні Львова можуть на один тиждень поринути у...

Читати »

Говоримо про безпеку: серія зустрічей з старшокласниками.

25.04.2024 | 09:57

В середу 24 квітня викладачі кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій взяли участь в черговій із серії навчально-ознайомчих зустрічей-дискусій з учнями старших класів Пустомитівського Ліцею №1 та №2. Темою обговорення стали питання безпечних умов життя та вміння діяти у кризових ситуаціях. Питання соціальної, інформаційної та міжнародної безпеки викликали жваве зацікавлення старшокласників. Доценти кафедри Наталія Стручок та Мар’яна Бігус взяли участь у дискусії. Принагідно ознайомили учнів з можливостями подальшого вдосконалення свої знань та навичок в процесі навчання на факультеті міжнародних відносин...

Читати »

Міжнародна наукова конференція “Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки.”

24.04.2024 | 22:02

Запрошуємо Вас 16–17 травня 2024 року взяти участь у  Х Міжнародній науковій  конференції «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки: українська формула миру для нового світового порядку».
Міжнародну наукову конференцію «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки: українська формула миру для нового світового порядку» організовує Центр міжнародної безпеки та партнерства, факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка та Інститут міжнародних студій і безпеки Вроцлавського університету (Республіка Польща). Співорганізатором виступає також Польське товариство міжнародних студій, Інститут безпеки та цивільної освіти Педагогічного...

Читати »