Шаленна Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій, завідувач Лабораторії центр публічної дипломатії

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: nataliya.shalenna@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Публічна дипломатія; міжкультурні комунікації; зовнішня політика Турецької Республіки; мусульманські спільноти у державах ЄС.

Курси

Публікації

Статті у наукових фахових виданнях України:
1. Балицька Н.М. Концептуальні основи впливу ісламу на міжнародну політику / Н.М. Балицька // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 152-158.
2. Балицька Н.М. Іслам і проблема секуляризму / Н.М. Балицька // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 20. – С. 63-71.
3. Балицька Н.М. Турецька модель секуляризації і політичний іслам / Н.М. Балицька // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – Вип. 21. – С. 92-101.
4. Шаленна Н.М. Релігійний чинник у процесах європейської інтеграції / Н.М. Шаленна // Міжнародні відносини: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 105-116.
5. Шаленна Н.М. Іслам у суспільно-політичному житті Туреччини / Н.М. Шаленна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – 2012. – № 1013. – Вип. 21. – С. 155-159.
6. Шаленна Н. М. Особливості формування концепту «європейського ісламу» / Н. М. Шаленна // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 123 (Ч. 1). – С. 34–43.
7. Шаленна Н. Політика уряду Нідерландів щодо мусульманських меншин / Наталія Шаленна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 8. – C. 95–99.
8. Шаленна Н. М. Ісламський чинник у сучасній Росії / Н. М. Шаленна // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані». – 2014. – № 12 (116). – С. 95–102.
9. Shalenna N. ‘Kırımlı Community in Lviv: A New Home or a Permanent Shelter?’ / Nataliya Shalenna // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2019. – Вип. 47. – С. 69–86.

Інші видання:
1. Shalenna N., Hohosha O. ‘Military and Political Cooperation of the CIS States in 2004–2018’ / Nataliya Shalenna, Orest Hohosha // Global and Regional Dimensions of International Security. Editors: M. Malskyy, R. Vovk, P. Bajor. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2020. – P. 86–113.
Статті в іноземних виданнях:
1. Balytska N. Public Opinion in Turkey and EU Member States on the Turkish EU Membership [Електронний ресурс] / N. Balytska. – Report published on the official web-site of Cross-Regional Discipline Meeting of AFP Fellows (Political Science/International Relations/History) held on 22-28 February, 2006 in Sinaia (Romania).
2. Балицька Н. Копенгагенські критерії і проблеми інтеграції Туреччини до ЄС / Н. Балицька // Rocznik Europejskiego Kolegiumu Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. – IV-V. – Lublin, 2009. – С. 113-122.
3. Shalenna N. Ukraine’s National Identity Formation and European Values / Nataliya Shalenna // Second LEAP Workshop “Experiencing Europe”, 29–30 March 2021. – /forthcoming/.

Матеріали наукових конференцій:
1. Балицька Н.М. Євроінтеграційна політика Турецької Республіки: досвід для України / Н.М. Балицька // МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 5–8 лютого 2010 р. – Львів : ЛНУ, 2010. – С. 37-41.
2. Шаленна Н.М. Вплив ісламського чинника на політику держав-членів ЄС щодо Туреччини / Н.М. Шаленна // МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: політичні, правові, економічні, лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – 186 с. – С. 19-21.
3. Шаленна Н.М. Діяльність Партії справедливості і розвитку у напрямку реалізації євроінтеграційного курсу зовнішньої політики Турецької Республіки / Н.М. Шаленна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (10−11 травня 2011 року): у 3 т. – Т. 1. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. − 290 с. – С. 127-128.
4. Шаленна Н. М. Турецька Республіка – постійний кандидат на приєднання до ЄС? / Н. М. Шаленна // Європейська інтеграція. Історія, сьогодення, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 15-16 квітня 2015 р.): тези доповідей та наукових есе / Громад. орг. «Інститут суспільних ініціатив». – Львів, 2015. – С. 115–116.
5. Шаленна Н. Трансформація політичної системи Турецької Республіки в епоху нових викликів і загроз / Н. Шаленна // Суспільно-політичні реформи у Туреччині: досвід для України. Матеріали конференції. – Львів, 2015. – С. 4–6.
6. Шаленна Н. Туреччина і сучасна «міграційна криза» у ЄС / Н. Шаленна // Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний та гуманітарний виміри. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Упор. Р. Вовк, О. Кучик (14 квітня 2016 року, м. Львів). – Львів, факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. – С. 36–40.
7. Шаленна Н. М. Рух Фетхуллаха Ґюлена: витоки та особливості діяльності на сучасному етапі / Н. М. Шаленна // Сучасні тенденції сходознавства: Збірник наукових праць за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2016 року / За ред. О.І. Артюх, І.А. Бикової, Л.М. Ямпольської / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – С. 136–141.
8. Shalenna N. Ukrainian-Turkish Partnership: from Declarations to Real Actions / Nataliya Shalenna // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19 травня 2016 р.) / Упор. Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. – С. 64–66.
9. Шаленна Н. М. «Епоха Партії справедливості та розвитку» у Туреччині: основні аспекти внутрішньої і зовнішньої політики / Н. М. Шаленна // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6–7 квітня 2017 року. – Харків, 2017. – С. 120–122.
10. Шаленна Н. Конституційний референдум у Туреччині 2017 року: висновки для України / Н. Шаленна // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 23–24 травня 2017 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. – С. 48–50.
11. Шаленна Н. Концепція соціетальної безпеки у працях Баррі Бузана / Н. Шаленна // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 22-23 березня 2018 р. // Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 102–105.
12. Шаленна Н. Війна у Сирії і політика Турецької Республіки / Н. Шаленна // Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року. – Харків, 2018. – С. 193–196.
13. Гогоша О., Шаленна Н. Приватні військові компанії як інструмент міжнародного впливу Російської Федерації / Орест Гогоша, Наталія Шаленна // Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 4–5 квітня 2019 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – С. 36–42.
14. Гогоша О., Шаленна Н. Сучасні тенденції військового співробітництва держав СНД / Орест Гогоша, Наталія Шаленна // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15–16 травня 2019 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка. – С. 12–24.
15. Шаленна Н., Сагайдак О. Електронна дипломатія як інструмент зовнішньополітичної діяльності України / Наталія Шаленна, Олександра Сагайдак // Україна – Європа: між політичними деклараціями та експертними оцінками. Матеріали І міжнародного експертного форуму (13 вересня 2019 року, Львів). – Львів: 2019. – С. 75–77.
16. Шаленна Н. Російсько-турецьке співробітництво у енергетичній сфері: виклики для національної безпеки України / Наталія Шаленна // Актуальні проблеми зовнішньої політики України: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практично конференції студентів та молодих вчених, Чернівці, 22 листопада 2019 р. – Чернівці, 2019. – С. 87–89.
17. Шаленна Н. М. Новий конструкт турецької ідентичності і майбутнє відносин Туреччини з ЄС / Наталія Миколаївна Шаленна // І Міжнародна науково-методична конференція «Сходознавство. Актуальність та перспективи», Харків, 20 березня 2020 р. – Харків, 2020. – С. 234–236.
18. Shalenna N., Hohosha O. Contemporary Trends in the CIS States’ Military Cooperation / Nataliya Shalenna, Orest Hohosha // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии: материалы V Международной научно-практической конференции, Витебск, 21–22 мая 2020 г. / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: А.П. Косов (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. – C. 159–164.
19. Шаленна Н. Особливості сучасної культурної дипломатії Туреччини / Наталія Шаленна // Сходознавство. Актуальність та перспективи. Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 19 березня 2021 р. – Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2021. – С. 181 – 183.
20. Шаленна Н. М., Гогоша О. І. Особливості становлення цифрової дипломатії України / Н. М. Шаленна, О. І. Гогоша // Криза сучасної системи безпеки: нова карта геополітичних протистоянь. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 16 квітня 2021 р.) / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 35–41.
21. Шаленна Н. Фемінітиви у сучасному дипломатичному спілкуванні / Наталія Шаленна // «Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали міжнародної науково-практичної відео конференції «Світ цінностей і цінності у світі», 13–14 травня 2021 року. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2021. – С. 438–440.
22. Шаленна Н. Проєкти культурної дипломатії України у 2018-2020 роках як інструмент формування позитивного іміджу держави / Наталія Шаленна // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 13–14 травня 2021 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – С. 138–142.
23. Гогоша О. І., Шаленна Н.М. Російсько-турецькі відносини у військово-політичній сфері / О. І. Гогоша, Н.М. Шаленна // Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 3 грудня 2021 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів, Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2021. – С. 37–40.


Інші публікації:

24 гасла в Український дипломатичний словник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К., 2014.
25 гасел в Дипломатичний словник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К., 2021.
11 гасел в Сучасна дипломатія. Термінологічний словник / П. С. Кузик, К. В. Поліщук, Н. М. Шаленна та ін.; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза, І. І. Іжніна – Львів-Дрогобич, Коло, 2021.

Навчально-методичні праці:
1. Балицька Н.М. Переговорний процес у міжнародній практиці: методичні вказівки та рекомендації до курсу спеціалізації / Наталія Миколаївна Балицька. – Львів, 2008. – 22 с.
2. Шаленна Н.М. Дипломатичні документи і дипломатичне листування: Програма курсу і навчально-методичні вказівки / Наталія Миколаївна Шаленна. – Львів, 2010. – 27 с.

Біографія

У 2004 році закінчила з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка і здобула кваліфікацію «Політолог-міжнародник. Перекладач» за спеціальністю міжнародні відносини.

З 2004 по 2008 рік навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Тема дисертаційного дослідження: «Роль ісламського чинника у євроінтеграційній політиці Турецької Республіки». 2013 року успішно захистила кандидатську дисертацію у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

З 2005 року викладає на факультеті міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка. З 2014 року – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. З 2021 року очолює Центр публічної дипломатії факультету міжнародних відносин.

Займалася розробкою і впровадженням навчальних дисциплін: «Переговорний процес у міжнародній практиці», «Дипломатичне листування», «Суспільство США і Канади», «Публічна і культурна дипломатія». У рамках міжнародного проекту “Global Academic Initiatives” (з East Carolina University (США) у 2015 році брала активну участь у впровадженні англомовного інтерактивного онлайн курсу «Глобальне порозуміння» (Global Understanding) для студентів магістратури. У 2018 році стала учасницею викладацького колективу англомовної магістерської програми “Baltic-Black Sea Regional Studies” на факультеті міжнародних відносин, що реалізовується в рамках міжнародного проекту Erasmus+ КА2 “Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection”. Розробила англомовний курс “Cultures and Identities in the Baltic-Black Sea Region”.

У 2014 році здійснювала дослідження на тему “Integration of Muslim Refugees (Immigrants) from the Post-Soviet Area into the European Societies: case study of the Netherlands” в Університеті Гронінгена (Нідерланди). У рамках Erasmus+ KA 107 International Credit Mobility Programme проходила стажування у Близькосхідному технічному університеті (м. Анкара, Турецька Республіка) 2015 року, 2019 року – у Загребському університеті (м Загреб, Хорватія). З 2019 року бере активну участь у реалізації дослідницького проекту в рамках Jean Monnet Network “Linking ‘Europe’ at the Periphery”. У 2021 році стала учасницею міжнародного дослідницького проєкту “ProEUCulture”, що реалізовується спільно Асоціацією європейських студій Кавказу (AESC) та Українською асоціацією європейських студій (UESA) за підтримки регіонального уряду Штирії (Австрія) у межах гранту АВТ09-35/2021.

Авторка ряду навчально-методичних розробок і наукових публікацій, присвячених проблематиці євроінтеграції Туреччини, українсько-турецьких відносин, впливу релігійного чинника на політичні процеси, інтеграції мусульманських спільнот у європейські суспільства, публічної дипломатії України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!