Дипломатична і консульська служба

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Шаленна Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

Метою курсу “Дипломатичні представництва та консульські установи ” є вивчення структури, функцій та особливостей практичної діяльності центральних та закордонних органів зовнішніх зносин. Розглядаються організаційні, адміністративні, правові аспекти становлення і розвитку дипломатичної і консульської служби. Даний курс включає питання узагальнення історичного досвіду і появи нових тенденцій у розбудові дипломатичних і консульських служб та їх врахування і застосування у повсякденній дипломатичній практиці.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
Знати: передумови і процес встановлення дипломатичних та консульських відносин між державами та відкриття дипломатичних представництв і консульських установ, їх функції та внутрішньо організаційні принципи, форми і методи діяльності, структуру і персонал, дипломатичні привілеї та імунітети.
Вміти: володіти спеціальною дипломатичною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив розвитку дипломатичної і консульської служб, визначення їх місця й ролі у зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи їх застосування для встановлення взаємодії України зі світовим співтовариством.

Рекомендована література

ДОКУМЕНТИ
1. Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року.
2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. // Дипломатична і консульська служба. Збірник документів. / Уклала Кротюк С. Ф. – К.: КиМУ, 2003. – С.3-7.
3. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №4.
4. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20 вересня 2001 року / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №4.
5. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
6. Основні напрямки зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року. // “Урядовий кур’єр” від 24 липня 1993 р.
7. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. // “Голос України” від 28 жовтня 1992р.
8. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України від 16 липня 1993 р. // “Голос України” від 22 липня 1993 р.
9. Положення про Міністерство закордонних справ України затверджено Указом Президента України від 3 квітня 1999 року // Відомості Верховної ради (ВВР). – 2003. – №14.
ЛІТЕРАТУРА
1. Блищенко И.П. Дипломатическое право.- М.,1990
2. блищекно И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право.- М.,1962
3. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы.- М., 1986
4. Галиняк Б. Дипломатична служба// Дипломатична бібліотека українського визвольного руху.- Мюнхен, 1945 р., ч. 1
5. Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций.-М., 1972
6. Геновски М. дипломатическое и консульское право и дипломатический протокол.- София,1971
7. Гуменю к Б.І. основи дипломатичної і консульської служби.- К., 1998
8. Дипломатический словарь ( в 3 томах).- М.,1984-86рр.
9. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонал.- М., 1995
10. Дипломатія сучасної України.- К.,1997
11. Зорин В.А. основы дипломатической службы.- М., 1977
12. Камбон Ж. Дипломат.- М., 1946
13. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. –М.,1993
14. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.,1997
15. Колоколов Б.Л. Профессия Дипломат. – М., 1998
16. Кулик О.П., Сардачук П.Д. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України.- Львів, 2000
17. Левин Д.Б. дипломатия: ее сущность, методы и формы.- М., 1962
18. Левин Д.Б.Международное право, внешняя политика и дипломатия.- М., 1981
19. Метренко В.М. Основы консульского права.- М., 1986
20. Никольсон Г. Дипломатия .- М.,1941
21. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. – М.,1998
22. Репецький В.М. Дипломатичнее і консульске право.- Львів, 2002
23. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К.,1999
24. Сандровский Право внешних сношений. – К., 1986
25. Сандровский К.К. Специальные дипломатические мисии. –К.,1977
26. Танюшин Б.В. Дипломатическое право международних отношений. – М., 1972
27. Федоров А. Дипломат и консул. – М., 1965

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму