Дипломатична і консульська служба

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Сагайдак О. П.МВР-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216МВР-11доцент Сагайдак О. П.

Опис курсу

Метою курсу “Дипломатичні представництва та консульські установи ” є вивчення структури, функцій та особливостей практичної діяльності центральних та закордонних органів зовнішніх зносин. Розглядаються організаційні, адміністративні, правові аспекти становлення і розвитку дипломатичної і консульської служби. Даний курс включає питання узагальнення історичного досвіду і появи нових тенденцій у розбудові дипломатичних і консульських служб та їх врахування і застосування у повсякденній дипломатичній практиці.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: передумови і процес встановлення дипломатичних та консульських відносин між державами та відкриття дипломатичних представництв і консульських установ, їх функції та внутрішньо організаційні принципи, форми і методи діяльності, структуру і персонал, дипломатичні привілеї та імунітети.

Вміти: володіти спеціальною дипломатичною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив розвитку дипломатичної і консульської служб, визначення їх місця й ролі у зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи їх застосування для встановлення взаємодії України зі світовим співтовариством

Рекомендована література

ДОКУМЕНТИ

 • 1. Акт проголошення незалежності України. 24 серпня 1991 року.
 • 2. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. // Дипломатична і консульська служба. Збірник документів. / Уклала Кротюк С. Ф. – К.: КиМУ, 2003. – С.3-7.
 • 3. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №4.
 • 4. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20 вересня 2001 року / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – №4.
 • 5. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
 • 6. Основні напрямки зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року. // “Урядовий кур’єр” від 24 липня 1993 р.
 • 7. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. // “Голос України” від 28 жовтня 1992р.
 • 8. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України від 16 липня 1993 р. // “Голос України” від 22 липня 1993 р.
 • 9. Положення про Міністерство закордонних справ України затверджено Указом Президента України від 3 квітня 1999 року // Відомості Верховної ради (ВВР). – 2003. – №14.

ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Блищенко И.П. Дипломатическое право.- М.,1990
 • 2. блищекно И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатическое и консульское право.- М.,1962
 • 3. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы.- М., 1986
 • 4. Галиняк Б. Дипломатична служба// Дипломатична бібліотека українського визвольного руху.- Мюнхен, 1945 р., ч. 1
 • 5. Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций.-М., 1972
 • 6. Геновски М. дипломатическое и консульское право и дипломатический протокол.- София,1971
 • 7. Гуменю к Б.І. основи дипломатичної і консульської служби.- К., 1998
 • 8. Дипломатический словарь ( в 3 томах).- М.,1984-86рр.
 • 9. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонал.- М., 1995
 • 10. Дипломатія сучасної України.- К.,1997
 • 11. Зорин В.А. основы дипломатической службы.- М., 1977
 • 12. Камбон Ж. Дипломат.- М., 1946
 • 13. Ковалев Ан. Азбука дипломатии. –М.,1993
 • 14. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.,1997
 • 15. Колоколов Б.Л. Профессия Дипломат. – М., 1998
 • 16. Кулик О.П., Сардачук П.Д. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України.- Львів, 2000
 • 17. Левин Д.Б. дипломатия: ее сущность, методы и формы.- М., 1962
 • 18. Левин Д.Б.Международное право, внешняя политика и дипломатия.- М., 1981
 • 19. Метренко В.М. Основы консульского права.- М., 1986
 • 20. Никольсон Г. Дипломатия .- М.,1941
 • 21. Плотникова О.В. Консульские отношения и консульское право. – М.,1998
 • 22. Репецький В.М. Дипломатичнее і консульске право.- Львів, 2002
 • 23. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К.,1999
 • 24. Сандровский Право внешних сношений. – К., 1986
 • 25. Сандровский К.К. Специальные дипломатические мисии. –К.,1977
 • 26. Танюшин Б.В. Дипломатическое право международних отношений. – М., 1972
 • 27. Федоров А. Дипломат и консул. – М., 1965

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму