Гладиш Маріанна Леонідівна

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій, завідувач Лабораторії центр країн Північної Європи

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: mariana.gladysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

стійкість,

безпека, Балто-Чорноморський регіон,

зовнішня та безпекова політика країн Північної Європи,

дипломатична та консульська служба.

Курси

Публікації

 • Гладиш М. Політичні передумови становлення та розвитку північноєвропейської інтеграції / М. Гладиш // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 18-27.
 • Гладиш М. “Північний вимір” європейських інтеграційних процесів / М. Гладиш // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 68-77.
 • Гладиш М.Л. Галузеве співробітництво країн Північної Європи / М.Л. Гладиш // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів : ЛНУ, 2011. – С.12-15.
 • Гладиш М.Л. Північна Рада: генезис, структура і розвиток / М.Л. Гладиш // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2009. – N. 26. – С. 89-94.
 • Krasavina M. The Baltic Sea Region: regional development and further perspectives” / M.Krasavina // System transformation in Poland and in other post-communism countries. Studies and papers(II). Work edited by M. Chałubiński. Pułtusk 2008. – P. 621-631.
 • Гладиш М.Л. Особливості інтеграції країн Північної Європи у європейські структури / М.Л. Гладиш // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2007. – N. 21. – P. 51-58.
 • Gladysh M., Krayevska O., Koci K. Do the EU and Ukraine speak the same language? The various notions of resilience before the military intervention. Journal of Contemporary European Studies. Published online: 05 Jan 2023, https://doi.org/10.1080/14782804.2022.2163991
 •  Гладиш М. Становлення та розвиток стійкості України в умовах повномасштабної війни. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції “Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва” 16 грудня 2022 року, С.24-27
 • Gladysh M., Krayevska O., Brusylovska O. СOVID-19 influence on the Baltic-Black Sea Region: cases of EU’s members and Ukraine, International and Political Studies, 2022, (35), PP. 13–38. https://doi.org/10.18524/2707-5206.2022.35.254788, http://heraldiss.onu.edu.ua/article/view/254788
 • Гладиш М. ПЕРСПЕКТИВИ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК РЕГІОНУ СТІЙКОСТІ. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції “СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ КОНФЛІКТИ: ВІД РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОТИСТОЯННЯ ДО ГЛОБАЛЬНОГО СУПЕРНИЦТВА” 18-19 грудня 2020 року, С.21-23
 • Gladysh M., Krayevska O., Holovko-Havrysheva O. Baltic-Black Sea Region as a Resilient Region: Political and Security Aspects // Strategic Review. – 2020. – N. 13. – P.159-178.
 • Gladysh M., Sychov V. Influence of Migration Crisis of 2015 on the EU Migration Policy./ Studia Europejskie – Studies in European Affairs. 2020. №3. Р. 9–23.
 • Co-author of the article “Regionalism and Spillover Effects : Case of Ukraine” in Baltic-Black Sea Regionalisms. Patchworks and Networks at Europe’s Eastern Margins. Editors: Bogdanova, Olga, Makarychev, Andrey (Eds.) – Springer International Publishing, 2020. P.207-223.
 • Gladysh M. The concept of resilience in the European Neighbourhood policy // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. . – 2019. – N. 47. – P. 56-68.
 •  Гладиш М.Л. «Еволюція безпекової парадигми Скандинавських держав протягом ХХ століття» // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2019. – N. 46. – С.27-36.

Біографія

Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби, директор Центру країн Північної Європи Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 році захистила дисертацію кандидата політичних наук на тему “Регіональна інтеграція країн Північної Європи”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!