Історія міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мороз Ю. М.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс історії міжнародних відносин є необхідною складовою підготовки фахівців в галузі міжнародних відносин. Вивчення зовнішньої політики провідних – і не провідних держав світу та її еволюції в різні історичні епохи, а також основних тенденцій розвитку міждержавних відносин сприяє виробленню у студентів уявлення про систему міжнародних відносин як певну цілісність, кожний елемент якої кореспондує з іншими і впливає на стабільність цілої системи. На конкретному історичному матеріалі простежуються основні закономірності функціонування системи міжнародних відносин, вивчаються фактори і самий процес складання кризових ситуацій та способи – або спроби – їх розв’язання. Одночасно досягається усвідомлення масштабів відповідальності учасників міжнародних відносин за результати їх діяльності, розуміння необхідності виняткової виваженості зовнішньополітичного курсу держави та способів його реалізації. В курсі розглядаються також деякі сюжети дипломатичної історії, в тому числі хід та результати низки двохсторонніх переговорів, рішення міжнародних конгресів та конференцій, зміст найважливіших міждержавних договорів та угод.

Мета курсу полягає у засвоєнні студентами досвіду світової історії, вивченні дипломатичної діяльності як невід’ємної і обов’язкової складової державного організму.

Завдання курсу: розглянути зовнішню політику держав наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., проаналізувати причини виникнення і особливості різних політичних ситуацій та можливі варіанти їх врегулювання, простежити за якісними змінами в принципах організації дипломатичної служби в історичному контексті функціонування держави, оцінити внесок найвидатніших політиків і дипломатів у теорію і практику світової дипломатії.

Рекомендована література

 • 1. Всеобщая история дипломатии. – М., 2010.
 • 2. Дипломатический словарь. В 3-х томах. – М., 1985.
 • 3. История дипломатии. В 5-ти томах. – М., 1959.
 • 4. Марущак М.Й. Історія дипломатії ХХ століття: Курс лекцій. – Львів, 2003.
 • 5. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 397 с.
 • 6. Новая история стран Европы и Америки. Начало 1870-х годов – 1918 г.: Учебник / Под ред. И.В Григорьевой. – М., 2001.
 • 7. Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг.: Ученик. – М., 2006.

Допоміжна

 • 1. Ахтамзян А.А. Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические отношения в 192-1932 гг. – М., 1974.
 • 2. Виноградов К.Б. Дэвид Ллойд Джордж. – М., 1970.
 • 3. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х годов ХІХ в. – Л., 1991.
 • 4. Волков В.К. Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты, 1933-1938 гг. – М., 1966.
 • 5. Вторая мировая война в воспоминаниях У. Черчилля, Ш. де Голя, К. Хэлла, У. Леги, Д. Эйзенхауэра. – М., 1990.
 • 6. Готлиб В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. – М., 1960.
 • 7. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. – К., 1993.
 • 8. Дебидур А. Дипломатическая история Европы. В 2-х т. / Пер. с франц. – М., 1995.
 • 9. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1997.
 • 10. Європа между миром и войной. 1918-1939. – М., 1992.
 • 11. Європейська політика: від регіональних конфліктів до Першої світової війни. – Чернівці, 1995.
 • 12. Коваль М. Україна у другій світовій і Великій Вітчизняній війні (1939-1945). – К., 1994.
 • 13. Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных переговорах. Т. 1-2. – М., 1978.
 • 14. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн. – М., 1991.
 • 15. Малафеев К.А. Луи Барту – политик и дипломат. – М., 1988.
 • 16. Нова історія. Ч. 1-2. – К., 1975.
 • 17. Писарев Ю.А. Тайны первой мировой войны. – М., 1990.
 • 18. Ридли Д. Муссолини: Пер. с англ. – М., 1999.
 • 19. Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945. – М., 1990.
 • 20. Семиряга М.И. Тайны сталинской дипломатии. 1939-1941. – М., 1992.
 • 21. Такман Барбара. Первый блицкриг. Август 1914. – М., 1999.
 • 22. Тэйлор Дж. Борьба за господство в Европе. 1848-1918. – М., 1958.
 • 23. Трухановский В.Г. Уїнстон Черчилль: Политическая биография. – М., 1977.
 • 24. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. – М., 1989.
 • 25. Фей Сидней. Происхождение Первой мировой войны. – М., 1947.
 • 26. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917-1945 рр.
 • 27. Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. – М., 1991.
 • 28. Яковлєв Н.Н. Франклин Рузвельт: человек и политик. Новое прочтение. – М., 1981.
 • 29. Dobrzycki W. Historia stosunkow miedzynarodowych. 1815-1945. – Warszawa, 1996.
 • 30. Kissinger H. Diplomacy. – New York, 1994.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму