Мороз Юрій Миколайович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: yurii.moroz@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Історія міжнародних відносин.

Курси

Публікації

Біографія

Народився 21 грудня 1946 р. у м. Львові. 1973 року закінчив історичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. З цього часу працює в університеті – асистент, старший викладач, доцент. З 1996 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби. Читає курси “Історія міжнародних відносин”, “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Океанії і Австралії”.

а) Курс “Історія міжнародних відносин” обсягом 144 год., з них 96 годин лекційних, вивчається протягом 3-х семестрів.

В першому семестрі розглядаються особливості становлення та еволюції Вестфальської системи міжнародних відносин і боротьби за збереження європейської рівноваги. Пов’язані з цим сюжети охоплюють період XVI-XVII століть.

Друга частина курсу присвячена періоду утвердження Віденської системи міжнародних відносин та розгляду причин її кризи та занепаду. Окремо розглядається процес розколу Європи на два блоки, результатом якого стала Перша світова війна.

Остання частина курсу охоплює основні події міжнародних відносин ХХст.: міжвоєнного двадцятиліття, Другої світової війни, міжблокового протистояння часів “холодної війни”, а також новації постбіполярного періоду. Певною мірою розглядаються і нові виклики та загрози міжнародній безпеці, характерні для початку ХХІ століття.

б) Курс “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Океанії і Австралії” обсягом 56 навч. годин вивчається в останньому семестрі бакалаврату. Тут розглядаються основні напрямки зовнішньої політики вказаної групи країн з врахуванням історичних чинників їх формування та особливостей сучасного стану взаємин з сусідніми державами та ключовими гравцями світової політики.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!