Зовнішня політика країн Азії, Африки, Австралії та Океанії

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Мороз Ю. М.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828МВР-41доцент Мороз Ю. М.
доцент Мороз Ю. М.
доцент Мороз Ю. М.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасним міжнародним відносинам притаманні інтеграційні та глобалізаційні процеси, у яких активну участь беруть країни Азії та Африки. Незважаючи на спільне колоніальне минуле і тенденцію до співпраці, вони характеризуються різним рівнем економічного розвитку, відмінностями політичного та релігійного характеру, різними зовнішньополітичними пріоритетами, а також нерідко стають осередками конфліктів, що дестабілізують ситуацію у світі.
Курс “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Австралії та Океанії” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин. Його основна мета полягає у вивченні студентами головних закономірностей і специфіки формування зовнішньополітичних концепцій, методів їх реалізації у країнах Азії, Африки та в Австралії.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати:
• хронологію історичного розвитку тієї чи іншої держави;
• особливості політичного устрою та економічного розвитку, культурну специфіку країн Азії, Африки, Австралії та Океанії;
• зміст зовнішньополітичних концепцій від здобуття незалежності до нашого часу;
• характер відносин країн Азії та Африки між собою і з країнами Європи та Америки;
• причини виникнення, характер і можливі наслідки конфліктів, що виникають в країнах Азії та Африки;
• особливості відносин певних країн Азії, Африки, Австралії та Океанії з Україною;
вміти:
• аналізувати зовнішньополітичні концепції;
• характеризувати вплив зовнішньої політики країн Азії, Африки, Австралії та Океанії як на регіональні процеси, так і на світові;
• обґрунтовувати можливі способи розв’язання конфліктів у країнах Азії та Африки.

Важливою умовою вивчення нормативного курсу “Зовнішня політика країн Азії, Африки, Австралії та Океанії” є наявність у студентів знань із курсів “Теорія міжнародних відносин”, “Міжнародні відносини і світова політика”, “Політична географія”, “Історія міжнародних відносин” та ін.

Рекомендована література

 • 1. Александров И.А. Монархии Персидского залива. – М., Наука 2000
 • 2. Арабский мир в конце XX века. – М., Наука, 1996
 • 3. Внешняя политика и дипломатия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. – М.: Наука,1998.
 • 4. Восток / Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений./ Под. Ред. А.Д. Воскресенского.- М.: РОССПЭН, 2002.
 • 5. Кальвокоресси П. Мировая политика. 1945-2000. – М.: Международные отношения, 2003. Тт. 1-2.
 • 6. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Ладомир, 1997.
 • 7. Китай в мировой политике. – М.: РОССПЭН, 2001.
 • 8. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов.- М.: 1997.
 • 9. Лунев С.И. Дипломатия в Южной Азии.- М., 1997.
 • 10. Мальцев Ю. Страны Магриба в региональной и мировой политике.- М., 1994.
 • 11. Сумбатян Ю.Г. Африка на пороге XXI в. : Политические проблемы и перспективы.-М., 1997.
 • 12. Торкунов А.В., Уфимцев Е.П. Корейская проблема.- М, 1995.
 • 13. Южная Азия: Конфликты и геополитика.- М., 1999.
 • 14. Ayubi N. Over – Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East. – London, 1995.
 • 15. Africa South of the Sahara 1996. – London, 1995.
 • 16. Bartnicki A. (red.). Wojnyi Kontlikty w Afryce I Azji. – Warszawa, 2000/
 • 17. Ball D. (red.) the Transformation of the Security in the Asia- Pacific Region/- London,1996.
 • 18. Ball D., Kerr P. Persumptive Engagement: Australia’s Asia-Pacific Security Policy in the 1990’s. – Sydney, 1996.
 • 19. Berman E.Y., Sams K., Peacekceping in Africa. – UN, 2000.
 • 20. Benin J., Stork J. Political Islam. – London. 1997.
 • 21. Bora B., Findlay Ch. (red.) Regional Integration and the Asia – Pacific. – Melbourne, 1996.
 • 22. Bridges B. Japan and Korea in the 1990’s. From Antagonism to Adjustment. – Leeds, 1993.
 • 23. Cilliers J., Mills Y. (red.) Peacekeeping in Africa II. – Iohannesburg, 1996.
 • 24. Davidson B. Africa in Modern History. – London, 1995.
 • 25. Kikuchi T. The Perspectives of Security Regimes in Asia –Pacific Region. – Tokio, 1996.
 • 26. Kim S. (red.). China and the World: Chinese Foreign Relations in the Past-Cold War Era. – Boulder, 1994/
 • 27. Knezynski M. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w Afryce. – Warsrawa, 1995.
 • 28. Lu Ning . The Dinamics of Foreign Policy Decisionmaking in China. – Boulder, 1997/
 • 29. Malik M. (red.). Asian Defence Policies Conflicts and Security Issues. – Victoria, 1994
 • 30. Michozuki M. Japan: Domestic Change and Foreign Policy. – Santa Monica, 1995.
 • 31. Jn George (red.). Asia’s New World Order. – New York, 1993.
 • 32. Ziegler Ch. Foreign Policy and East Asia . – London, 1993.

Допоміжна:

 • 33. Арин О. Азиатско-Тихоокеанский регион: Мифы, иллюзии и реальность.– М. Наука 1997.
 • 34. Африка. Особенности политической культуры. Труды Института Африки. – М.. 1999. – Т. 12.
 • 35. Африка. Многовариантность развития. – М. Наука, 1997.
 • 36. Белокреницкий В.Я., Москаленко В.А., Шаумян Т.Л. Южная Азия в современном мире.- Нью –Йорк: Эдвин Меллен, 2001.
 • 37. Бжезінський З. Велика рахівниця .- Львів: Лілея – НВ, 200.
 • 38. Deeb M. Libia’s Foreign Policy in North Africa. – Boulder –San Fransisco – Oxford. 1991.
 • 39. Ellings R. Simon S (red.). Southeast Asian Security in the New Millennium. – London, 1996.
 • 40. Findley A.M. The Arab World. – London, 1996.
 • 41. Griffits I.L. The Atlas of African Aftairs. – London, 1993.
 • 42. Katzenstein P., Okawara N. Japan’s National Security Structures, Norms and Policy Responses in a Changing World. – Ithaka

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму