Дипломатична історія України (Міжнародне право)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Гудь Б. В.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МВП-11

Опис курсу

Дисципліна «Дипломатична історія України» є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки з спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» для освітньої програми «Міжнародні відносини», яка викладається у 4–5 семестрах обсягом 5 кредитів ECTS
Вивчення засад становлення і розвитку зовнішньополітичної діяльності Української держави протягом її історичного розвитку: доби Київської Русі, запорізького козацтва, гетьманщини; періоду діяльності Центральної Ради, формування УНР; радянської доби як УРСР у складі СРСР. Особлива увага приділяється вивченню дипломатичної діяльності України протягом доби незалежності (з 1991 р.), зовнішньополітичної концепції Української держави, що спирається на принципи і норми міжнародного права, і втілюється у практичні дії і реалізацію завдань зовнішньополітичної площини.

Силабус:

Завантажити силабус