Мороз Олексій Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +380-32-239-43-65

Електронна пошта: oleksii.moroz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

міжнародні інтеграційні процеси;

міжнародна безпека;

історія міжнародних відносин.

Курси

Публікації

Публікації

 1. Мороз О.Ю. До питання про концепцію демократії в політичній програмі М.Грушевського // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – № 296. – Вісник українознавства. – Львів, 1995.
 2. Мороз О.Ю. ЗУНР: становлення представницьких органів державної влади // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – № 344. – Держава та армія. – Львів, 1998.
 3. Мороз О.Ю. ЗУНР: досвід державотворення та уроки дипломатії // Вісник Львівського  університету. Серія міжнародні відносини. Вип.1. – Львів, 1999.
 4. Мороз О.Ю., Поліщук М.В. Історичний досвід формування інститутів представницької демократії в Україні та його значення для сучасного державотворчого процесу // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Вип.1. – Львів, 1999. (у співавторстві)
 5. Мороз О.Ю. З досвіду формування представницьких органів державної влади Української Народної Республіки // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. – №377. – Держава та армія. – Львів, 1999.
 6. Мороз О.Ю. Демократизація виборчого процесу як складова становлення представницької системи в Україні // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Вип.2. – Львів, 2000.
 7. Мороз О.Ю. Представницька демократія в Україні: чи видно її з Європи? // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип.2. – Львів, 2000.
 8. Мороз О.Ю. Ідея представницької демократії в українській політичній думці ХІХ-ХХ століть// Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип.8. – Львів, 2001.
 9. Мороз О.Ю. Місцеве самоврядування в Україні: європейський вимір // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  Вип.4. – Львів, 2001. – С. 36-42.
 10. Мороз О.Ю. Механізм стримувань і противаг в системі державної влади України: представницький аспект //Вісник НУ “Львівська полі-техніка”. – №431. – Держава та армія. – Львів, 2001. – С.137-141.
 11. Мороз О.Ю. Про перспективні напрямки зовнішньої політики України // Вісник Львівського універ-ситету. Серія міжнародні відносини.  Вип.8. – Львів, 2002. -С. 60-65. (у співавторстві – Мороз Ю.)
 12. Мороз О.Ю. Ідеї представництва в українській політичній традиції // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку .Вип. 15. – Львів, 2004. – С. 17-24.
 13. Україна у міжнародних відносинах ХХ ст. – Львів, 2004. – 468 с. (у співавторстві).
 14. Мороз О.Ю. Проблеми вдосконалення взаємовідносин органів державного управління та місцевого самоврядування в Україні: конституційно – правовий аспект // Ефективність державного управління. – Вип. 8. – 2005. – С.100-105.
 15. Мороз О.Ю. Правові аспекти розбудови системи місцевого самоврядування в Україні // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – Вип. 16. – 2005. – С.3-8.
 16. Мороз О.Ю. Особливості становлення системи місцевого управління в Україні// Ефективність державного управління. – Вип. 9. – 2005. – С.398-405.
 17. Мороз О.Ю. Європейський вибір України: досягнення та проблеми // Ефективність державного управління. – Вип. 10. – 2006. – С.157-164.
 18. Мороз О.Ю. Природа місцевого самоврядування: теорії минулого і сучасність// Ефективність державного управління. – Вип. 11. – 2006. – С.365-371.
 19. Moroz O.Eurointegracyjny wybór Ukrainy: aspekty polityczne i gospodarcze // Ekonomia – aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. – Kraków: Politechnika Krakowska, 2006. – S.53-63.
 20. Мороз О.Ю. Місцеве самоврядування в Україні: від норм закону до реального статусу// Актуальні проблеми державного управління. – Харків. – 2006. – № 3 (30). – С.404-410.
 21. Мороз О.Ю. Про природу і сутність місцевого самоврядування: історичний вимір // Актуальні проблеми державного управління. – Харків. – 2007. – № 2. – С.46-54.
 22. Мороз О.Ю. Особливості становлення та проблеми вдосконалення місцевого самоврядування в Україні // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – Вип. 21. – 2007. – С.270-274.
 23. Мороз О.Ю. Природа місцевого самоврядування: проблеми дослідження в сучасному українському державознавстві // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. – Вип. 2 (28). – 2007. – С.272-278.
 24. Мороз О.Ю. Проблема сутності, особливостей виникнення та розвитку місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційного курсу України// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Вип. 19. – 2007. – С.77-83.
 25. Мороз О.Ю. Про сутність та особливості виникнення місцевого самоврядування // Ефективність державного управління. – Вип. 12. – 2008. –  С. 494-499.
 26. Мороз О.Ю. Міське самоврядування у Європі: до  питання  про перші кроки //  Ефективність державного управління. – Вип. 13. – 2008. – С. 498 -504.
 27. Мороз О.Ю. Особливості становлення місцевого самоврядування в посткомуністичних країнах // Ефективність державного управління. – Вип. 14/15. – 2008. – С. 490-496.
 28. Мороз О.Ю. Міське самоврядування у Європі: до  питання  про перші кроки //  Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 13. – С. 498 -504.
 29. Мороз О.Ю. Особливості становлення місцевого самоврядування в посткомуністичних країнах // Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 14/15. – С. 490-496.
 30. Мороз О.Ю. Становлення інститутів місцевого самоврядування на українських землях у складі Російської та Австрійської імперій //Теорія та практика державного управління. – Харків: ХРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 3 (22). – С.130-136.
 31. Мороз О.Ю. Місцеве самоврядування: до питання про діалектику розвитку територіальної громади // Теоретичні та прикладні питання державотворення. Електронне наукове фахове видання. – 2008. –Вип. 2.
 32. Мороз О.Ю. Реформування системи місцевого  самоврядування: польський  досвід // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. –  Вип. 30. – 2009.
 33. Мороз О.Ю. Системи місцевого управління: проблеми типологізації // Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ, 2009. – Вип.18-19. – С.534-540.
 34. Мороз О.Ю. Проблеми місцевого самоврядування в Україні: європейський погляд // Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ, 2010. – Вип.22. – С.326-332.
 35. Мороз О.Ю. Передмова [до книги П.Шобера „Місцеве самоврядування: Ідея сучасної громади”] // Шобер, Петер. Місцеве самоврядування: Ідея сучасної громади / Петер Шобер / Пер. з нім. Р.Мов”яка. Ред. Є.Г.Бразуль-Брушковського. Передмова О.Ю.Мороза. – Львів: Ахілл, 2011. – С. 7-10.
 36. Мороз О.Ю. Проблеми реформування системи місцевого самоврядування  в  Україні  в  контексті  реалізацїї  курсу  на  європейську інтеграцію // Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ, 2012. – Вип.31. – С.27-32. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_31_6
 37. Мороз О.Ю. Публічне управління в Україні: проблеми становлення та ефективності // Ефективність державного управління. – Львів: ЛРІДУ, 2013. – Вип.34. – С.41-47.
 38. Мороз О.Ю. Ефективність публічного управління вУкраїні: реалізація європейських стандартів // Україна – Польща – Європейський Союз. З досліджень системної трансформації на рубежі ХХ і ХХІ століть. Колективна монографія під редакцією Генріха Стронського, Януша Голоти, Ореста Красівського. – Львів-Ольштин-Остролєнка: Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz, 2014. – С.286-291.
 39. Мороз О.Ю. Реформування місцевого самоврядування в Україні: євроінтеграційні виклики // Ефективність державного  управління:   Збірник наукових праць. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. –  Вип. 44. Ч.1. – 2015. – С.29-35. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_44%281%29__5
 40. Європейський Союз у ХХІ столітті: функціонування та розвиток: монографія / кол. авт.; за аг. ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.С.Загорського, проф. О.Я.Красівського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. – 632 с. (у співавторстві);
 41. Мороз О.Ю. Теоретико-методологічні основи досліджень з історії державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред.. А.П.Савкова. – Київ: НАДУ, 2016. – Вип. 2. – С.32-46.
 42. Мороз О.Ю. Співробітництво між Україною та ЄС щодо проведення внутрішніх демократичних реформ // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 4 (57): у 2 ч. Ч. 1 / за ред. чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. – С.80-95. – https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/188
 43. Мороз О.Ю. Проблема консолідації суспільства в контексті євроінтеграційних прагнень України: основні виклики // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 2 (59): у 2 ч. Ч. 1 / за ред. чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. – С.69-84. – https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/158
 44. Красівський О.Я., Мороз О.Ю. Чинники консолідації українського суспільства на сучасному етапі його розвитку: ціннісно-культурний, політичний та соціально-економічній виміри // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 3 (60): у 2 ч. Ч. 1 / за ред. чл.-кор. НАН України В.С.Загорського, доц. А.В.Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. – С.24-39. – https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/146
 45. Мороз О.Ю., Мороз Ю.М. Потенційні чинники консолідації українського суспільства у контексті стратегії європейської інтеграції України. // Проблемні аспекти публічного управління та адміністрування: матеріали круглого столу (3 квітня 2020 р., м.Львів).  – ЛРІДУ НАДУ, 2020. — [Електронний ресурс];
 46. Orest Krasiwski, Oleksij Moroz. Konsolidacja społeczeństwa ukraińskiego na obecnym etapie rozwoju zmiany. Zmiany strategiczne, wyzwania i możliwe rozwiązania // Zarządzanie – Bezpieczeństwo. Wybrane Aspekty. Seria monograficzna Nr 5. – Nisko, 2020. – S.99-109.
 47. Мороз О.Ю. Етнічний, культурний та політичний чинники формування української національної ідентичності на сучасному етапі: особливості та взаємовпливи // Ефективність державного управління: зб. наук.пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 2 (63). – ЛРІДУ НАДУ, 2020; – https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/96
 48. Мороз О.Ю., Коткевич В.І. Роль представницької демократії у  сучасних  процесах формування української національної ідентичності // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 1 (66). – ЛРІДУ НАДУ, 2021. – С.111-127. – https://discovery.researcher.life/article/———/829de24ef9d43015a77674fd0ec784be
 49. Мороз О.Ю. Українсько-ізраїльські відносини в рамках ООН: ключові інтереси та причини розбіжностей // Гуманітарні візії. – 2023. – 9/2. – С.8-13. – https://science.lpnu.ua/uk/shv/vsi-vypusky/tom-9-chyslo-2-2023/ukrayinsko-izrayilski-vidnosyny-v-ramkah-oon-klyuchovi-interesy
 50. Мороз О.Ю. Позиція держави Ізраїль щодо російської агресії проти України: чи можливі зміни? // Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 20 грудня 2023 р.) – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім.. І. Франка, 2023. – С.139-143. – https://www.ispc.org.ua/conference_20_12_23
 51. Мороз О.Ю. Повномасштабна агресія Росії та позиція України щодо незалежності Косова // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-17 травня 2024 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2024. – С.127-135. ­- https://www.ispc.org.ua/publications

Біографія

Народився 1970 р. у Львові.  У 1988-1993 рр. – студент історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчив із дипломом з відзнакою за спеціальністю «історія».

У період 1993-2005 рр. працював на кафедрі політології і соціології Національного університету «Львівська політехніка» – викладачем-стажистом, асистентом, доцентом. У 2001 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. За два роки отримав вчене звання доцента.

З 2005 до 2021 р. працював на посаді доцента  кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. У 2021-2022 рр. – доцент кафедри державної політики та врядування Національного університету «Львівська політехніка».

Автор понад 120 наукових праць. Підготував двох кандидатів наук.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!