Лабораторія інститут європейської інтеграції

  • Про лабораторію
  • Співробітники

79000, Львів, вул. Університетська, 1, кім. Г-308.

Інститут європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка було створено 2 жовтня 2000 р. До складу ІЄІ входять два відділи: відділ Польщі та відділ країн ЄС, котрі займаються вивченням інтеграційних процесів в Європі та досвіду країн Центральної та Східної Європи.

Теми наукових досліджень ІЄІ – “Роль і місце України в процесах європейської інтеграції”, “Розширення Європейського Союзу: наслідки та перспективи для України” що, у свою чергу, визначає наступні напрями діяльності:
– вивчення генези ідеї євроінтеграції та формування Європейського Союзу;
– дослідження механізму функціонування ЄС;
– вивчення досвіду політичної та економічної модернізації країн ЄС;
– з’ясування сучасного стану і перспектив двосторонніх стосунків як загалом, так і на різних галузевих рівнях;
– налагодження багатосторонньої співпраці в інформаційному просторі Європи;
– дослідження стану та перспектив політичного співробітництва між Україною та Європейським Союзом;
– обґрунтування форм та методів співробітництва згідно Угоди про партнерство та співробітництво;
– вивчення проблем трансформації постсоціалістичних суспільств України та Польщі;
– вивчення досвіду участі Польщі в європейських інтеграційних процесах;
– аналіз розвитку співробітництва між Україною та Польщею в контексті входження України до європейських та євроатлантичних структур.
Відділ країн ЄС було створено одночасно з ІЄІ.

Основна тематика досліджень:
– входження України в європейський правовий простір;
– участь України у формуванні системи колективної безпеки в Європі;
– двостороннє співробітництво України з державами-членами ЄС;
– вивчення досвіду адаптації права країн-кандидатів у члени ЄС до правових стандартів Європейського Союзу;
– аналіз міграційної політики ЄС в контексті його розширення.

Відділ Польщі було створено на базі Інституту Польщі ЛНУ імені І.Франка, заснованого у червні 1998 р.
Основна тематика досліджень:
– політична та соціально економічна історія Польщі ХІХ-ХХ століть;
– досвід трансформації посткомуністичного суспільства у РП;
– вивчення досвіду участі Польщі в інтеграційних процесах в Європі;
– розвиток двостороннього співробітництва між Україною та Польщею;
– сприяння транскордонному співробітництву між державами.

Інститут налагодив наукові зв’язки з низкою закордонних та українських інституцій, що працюють над суміжною науковою проблематикою. Зокрема, кафедрою європеїстики Ягеллонського університету ( Краків, Польща); кафедрою європеїстики імені Жана Монне Щецінського університету (Польща); Інститутом міжнародних відносин, міжнародного права та європейського права Іннсбрукського університету імені Франца Леопольда (Австрія); Фундацією імені Роберта Шумана (Варшава, Польща) та інші. В рамках цього співробітництва Інститутом було організовано і проведено ряд конференцій і семінарів з проблем розширення інтеграційних процесів, глобалізації та їхнього впливу на суспільно-політичне життя в Україні. Зокрема, міжнародний науковий семінар на тему:”Нейтральні держави в процесі європейської інтеграції: Австрія та Україна. Порівняння”; круглий стіл “Між Сходом та Заходом: куди прямує Україна?”; міжнародна науково-теоретична конференція “Глобалізаційні та інтеграційні процеси в сучасному світі: виклики та шанси для України”; міжнародна наукова конференція “Європейське право сьогодні: наука, освіта, практика”, міжнародний студентський семінар “Партнерство задля миру”, міжнародний круглий стіл “Програма Східного Партнерства – новий вимір відносин України та ЄС” та ін.

Працівники Інституту надають консультативну допомогу студентам факультетів міжнародних відносин, журналістики, філософського у написанні рефератів та наукових робіт з європейської тематики. Інститут надає також допомогу Студентській асоціації європейського права, Євроклубу ЛНУ та асоціації студентів-міжнародників “Молода дипломатія” та європейській асоціації студентів-правників ELSA у проведенні заходів з проблем європейської інтеграції.

Співробітники

завідувач (сумісник)ГУДЬ Богдан Васильовичзавідувач (сумісник)