Лабораторія лабораторія цифрової дипломатії

  • Про лабораторію

Лабораторія цифрової дипломатії функціонує на факультеті міжнародних відносин Львівського націоналного університету імені Івана Франка.

Основними завданнями лабораторії є дослідження та впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, методів обробки інформації у сфері дипломатії та міжнародних відносин, дослідження в суміжних галузях сучасних суспільно-політичних процесів, розробка методичного забезпечення щодо практичного використання методів цифрової дипломатії в різноманітних напрямах.

Діяльність Лабораторії спрямована на розвиток досліджень в галузі цифрової дипломатії, зокрема аналізу та аналітики даних у сфері міжнародних відносин, публічної дипломатії, міжнародної політики, інтелектуального аналізу міжнародних суспільно-політичних процесів та явищ, інформаційно-аналітичної підтримки зовнішньо-політичних рішень, застосування PR-технологій у політичних процесах, кібербезпеки та захисту міжнародних комунікацій.

Новітні досягнення інформаційних технологій відкрили широке коло нових можливостей: від поширення інформації та міжособистісних комунікацій до впливу на свідомість громадян та діяльність урядових структур. Цифрові мережі активно використовуються у приватному житті, бізнесі, освітній та науковій діяльності, суспільно-політичних процесах та багатьох інших сферах. Не виключенням є система міжнародних відносин.  Сформувалися такі явища як «електронне урядування», «електронна демократія»,  «цифрова економіка» та ін., які потребують осмислення та ефективного використання у дипломатичній діяльності.

В інформаційному просторі безперервно циркулюють та накопичуються величезні масиви даних, які при вмілому використанні можуть бути застосовані для аналізу процесів та явищ у системі міжнародних відносин з метою підвищення ефективності та своєчасності прийняття рішень на міжнародному рівні. Використання технологій великих даних відкриває новий напрям діяльності дипломатичної служби у таких площинах, як міжнародний переговорний процес, транскордонна співпраця, міграційні процеси, дотримання норм міжнародного права, електронна комерція, кібербезпека та ін. Загалом це дасть змогу не тільки виявляти наміри та мотиви учасників міжнародних відносин, але також прогнозувати розвиток ситуації на міжнародній арені та здійснювати вплив на міжнародно-політичне середовище, зміцнюючи геополітичні та геоекономічні позиції держави.

Створення лабораторії цифрової дипломатії на факультеті міжнародних відносин відкриває можливості зосередити наукові дослідження для аналізу даних, що мають відношення до дипломатичної діяльності, розвитку публічної дипломатії, в тому числі у соціальних мережах, виявлення тенденцій розвитку політичних процесів у країнах та регіонах. Особлива увага приділятиметься зовнішньо-політичній діяльності України, дослідженню процесів і явищ, що мають прямий чи опосередкований вплив на нашу державу, формуванню позитивного іміджу України на міжнародній арені. На підставі аналізу даних можуть формуватися рекомендації щодо прийняття рішень, проводитися оцінка їх ефективності та відслідковування наслідків прийнятих рішень.

Водночас, лабораторія активно використовуватиметься у навчальному процесі, що сприятиме підготовці фахівців-міжнародників, які оволодіють вміннями обробки та аналізу даних, навиками комунікацій та публічної дипломатії, застосування можливостей цифрових технологій, зокрема соціальних медіа, для ефективного спілкування з іноземною та вітчизняною громадськістю, відстеження розвитку подій протягом коротких часових рамок та їх прогнозування. Це дасть змогу дати студентам практичні навички роботи, які вони зможуть використовувати на дипломатичній службі та різних сферах діяльності.

Лабораторія цифрової дипломатії використовується в якості майданчика для міжнародного співробітництва з науковими й освітніми закладами та експертним середовищем у сфері міжнародних відносин.

https://intrel.lnu.edu.ua/ddlab