Пехник Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: andriy.pekhnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Транснаціональні корпорації, міжнародний бізнес, інвестиції, етика міжнародного бізнесу, реклама в зовнішньоекономічній діяльності.

Курси

Публікації

Є автором близько 50 наукових праць, науково-методичних матеріалів, навчальних посібників (у співавторстві).

Посібники та монографії:

 • Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посіб / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

Статті:

 • Пехник А.В. Глобалізація сучасної світової економіки // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право: Навчальний посібник / за ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза та ін.. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 476 с. – Розділ 5. – С.245-259.
 • Пехник А. Співробітництво країн БРІКС з країнами африканського континенту / А. Пехник, Х. Стадник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(1). – С. 117-124.
 • Пехник А. Експансія ТНК у сучасній світовій економіці: теоретичні аспекти / А. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 209-218.
 • Пехник А.В. Міжнародні економічні відносини країн Європи у пізньому Середньовіччі. Виникнення теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. / А.В. Пехник // Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / за ред. проф. І.М. Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2013. – ст. 120-167.
 • Пехник А.В. Глобалізація сучасної світової економіки // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право.: Навчальний посібник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза – К.: Знання, 2010. – 463 с. –– Розділ 5 – С. 238-252.
 • Пехник А.В. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів  / А.В. Пехник, М.З. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  – 2008. – №25 . – С. 3-8.
 • Пехник А.В. Перспективи розвитку френчайзингу в Україні у контексті експансії транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  – 2003. – №10 . – С.158-165.
 • Пехник А.В. Придбання місцевої компанії як спосіб закордонної експансії ТНК / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2002 . – №6 . – С. 208-215.
 • Пехник А.В. Транснаціоналізація як об’єктивна вимога сучасного бізнесу / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №5. – С. 237-240.
 • Пехник А.В. Використання країн з пільговим режимом оподаткування для мінімізації податкових відрахувань транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. ХХIV . – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001 . – С. 282-286.
 • Пехник А.В. Вплив європейських інтеграційних процесів на діяльність транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Регіональна економіка. – 2001. – №2 (20) . – С. 176-181.
 • Пехник А.В. Експансія транснаціональних корпорацій: тенденції та динаміка // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини . – 2000 . – №2 . – С.520-527.
 • Пехник А.В. Стратегічний підхід до завоювання ринку у практиці сучасних транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, Інтереко, 2000 . – №6 . – С.39-41.
 • Пехник А.В. Транснаціональні корпорації як феномен світової економіки кінця XX ст. / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. . – 1999 . – №1. – С. 341-345.

Біографія

Пехник Андрій Володимирович (народився 11 червня у Львові), кандидат економічних наук зі спеціальності світове господарство і міжнародні економічні відносини.
У 1997 році закінчив з відзнакою факультет міжнародних відносин Львівського державного університету. З 1997 року викладав на кафедрі міжнародних відносин Львівського державного (нині – національного) університету; в 1999-2000 роках читав лекції з міжнародного бізнесу у Канзаському університеті (США). У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Механізм узгодження інтересів транснаціональних корпорацій зі стратегічними пріоритетами національної економіки”.
Є автором більше 50 наукових робіт, в тому числі підручника «Іноземні інвестиції в економіку України», розділ підручника «Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка», розділ підручника “Історія міжнародних економічних відносин”, переклав на українську мову класичну працю В.Барнза та Ч.Ледебура “Нові регіональні економіки”.
Пише прозу, перекладає з англійської, німецької, італійської та польської мов.

Нагороди

Лауреат Всеукраїнського конкурсу “Новий інтелект України” серед наукових співробітників та викладачів у номінації “Економіка” (2008 рік).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!