Andriy Pekhnyk

Position: Associate Professor, International Economic Relations Department

Scientific degree: Candidate of Economic Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-81

Email: andriy.pekhnyk@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Transnational corporations, international business, investments, ethics of international business, advertising in foreign economic activity.

Publications

 • Пехник А.В. Глобалізація сучасної світової економіки // Міжнародні відносини: Політика. Економіка. Право: Навчальний посібник / за ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза та ін.. – Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 476 с. – Розділ 5. – С.245-259.
 • Пехник А. Співробітництво країн БРІКС з країнами африканського континенту / А. Пехник, Х. Стадник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 36(1). – С. 117-124.
 • Пехник А. Експансія ТНК у сучасній світовій економіці: теоретичні аспекти / А. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 33. – С. 209-218.
 • Пехник А.В. Міжнародні економічні відносини країн Європи у пізньому Середньовіччі. Виникнення теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. / А.В. Пехник // Історія міжнародних економічних відносин: Курс лекцій / за ред. проф. І.М. Грабинського / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2013. – ст. 120-167.
 • Пехник А.В. Глобалізація сучасної світової економіки // Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право.: Навчальний посібник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза – К.: Знання, 2010. – 463 с. –– Розділ 5 – С. 238-252.
 • Пехник А.В. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів  / А.В. Пехник, М.З. Мальський // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  – 2008. – №25 . – С. 3-8.
 • Пехник А.В. Перспективи розвитку френчайзингу в Україні у контексті експансії транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  – 2003. – №10 . – С.158-165.
 • Пехник А.В. Придбання місцевої компанії як спосіб закордонної експансії ТНК / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. –2002 . – №6 . – С. 208-215.
 • Пехник А.В. Транснаціоналізація як об’єктивна вимога сучасного бізнесу / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – №5. – С. 237-240.
 • Пехник А.В. Використання країн з пільговим режимом оподаткування для мінімізації податкових відрахувань транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. ХХIV . – Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2001 . – С. 282-286.
 • Пехник А.В. Вплив європейських інтеграційних процесів на діяльність транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Регіональна економіка. – 2001. – №2 (20) . – С. 176-181.
 • Пехник А.В. Експансія транснаціональних корпорацій: тенденції та динаміка // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини . – 2000 . – №2 . – С.520-527.
 • Пехник А.В. Стратегічний підхід до завоювання ринку у практиці сучасних транснаціональних корпорацій / А.В. Пехник // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, Інтереко, 2000 . – №6 . – С.39-41.
 • Пехник А.В. Транснаціональні корпорації як феномен світової економіки кінця XX ст. / А.В. Пехник // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. . – 1999 . – №1. – С. 341-345.

Biography

Pekhnyk Andriy Volodymyrovych (born June 11 in Lviv), Ph.D. in International Economic Relations.
In 1997 graduated with honours from the Department of International Relations of Lviv State University. Since 1997 has been teaching at the Department of International Relations of Lviv State (now – National) University; in 1999-2000 delivered lectures in international business at the University of Kansas. In 2005 presented his Ph.D. thesis in the topic: “Mechanisms of reconciliation of the interests of transnational corporations with the strategic priorities of national economy”. Scholarly interests: multinational corporations, international relations, international economic relations and international business.
Over 50 scholarly works, including the textbook “Foreign Investments in the Economy of Ukraine”, a section of the textbook “International Relations: History, Theory, Economy”, translation of William R.Barnes’ and Larry C. Ledebur’s “New Regional Economies” into Ukrainian.
Winner of the All-Ukrainian competition “The New Intellect of Ukraine” among research fellows and teachers in the nomination “Economy” (2008).
Writes fiction, translates from English, German, Italian, Polish.

Schedule

Page with teachers schedule not found!