Новашок Дмитро Олегович

Посада: асистент кафедри міжнародного права

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: dmytro.novashok@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

міжнародне публічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародно-правовий захист прав людини, міжнародна відповідальність, контроль у міжнародному праві

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Ефективний контроль у сучасному міжнародному праві».

Курси

Публікації

Наукові статті:

Ефективний контроль та відповідальність міжнародних організацій. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2023. №1. С. 243-248.

Тести на суворий та ефективний контроль у міжнародному праві. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. №1. С. 222-227.

Концепції ефективного та загального контролю у міжнародному праві: теорія та практика / В. Малига, Д. Новашок. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2017. №42. С. 192-200.

Міжнародно-правові стандарти щодо внутрішньо-переміщених осіб / В. Малига, Д. Новашок. Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації. Міжнародне право у Львівському університеті: до 25 років каф. міжн. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. 2016. С. 102-110.

Наукові конференції:

Екстериторіальна юрисдикція ЄСПЛ: просторова та персональна моделі. Права людини – пріоритет сучасної держави: Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 10 грудня 2020 року, м. Одеса: збірник матеріалів конференції. Одеса, Видавничий дім “Гельветика”, 2020. С. 51-55.

Критерії загального контролю у міжнародному. Приватно-правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії та практики: Міжнародна конференція, 24 вересня 2021 року, м. Маріуполь: збірник матеріалів конференції. Маріуполь, ДонДУВС, 2021. С. 292-296.

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І. Франка (магістр) за спеціальністю «Міжнародне право» (2019). Аспірант кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. І. Франка (з 2020).

З 2023 – асистент кафедри міжнародного права Львівського національного університету ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!