Міжнародне право прав людини в умовах глобалізації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лисик В. М.МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВП-51Новашок Д. О.

Опис курсу

Актуальність даного спецкурсу викликана посиленням уваги міжнародного співтовариства до проблем захисту прав людини. В результаті вивчення спецкурсу студенти отримують фундаментальні знання з теорії даного питання, історії цієї проблеми, набувають навичок правового аналізу основних міжнародно-правових актів з питань дотримання прав людини. Значна увага приділяється також порівняльному аналізу нормативних актів держав, зокрема України, міждержавним документам, відповідності перших останнім. Вивчення спецкурсу передбачає знання студентами внутрішнього законодавства країн, міжнародного публічного права в цілому.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус